Taloudellinen tuki apuvälineiden hankintaan Islannissa

Kørestol
Photographer
Ane Cecilie Blichfeldt

Apuvälineisiin myönnettävät taloudelliset tuet

Tässä osiossa kerrotaan, miten voit saada tukea apuvälineiden hankintaan Islannissa. Voit tarvita apuvälineitä lyhyt- tai pitkäaikaisesti esimerkiksi vamman tai pitkäaikaisen sairauden vuoksi tai tilapäisesti esimerkiksi leikkauksen yhteydessä.

Jos olet toisen Pohjoismaan kansalainen ja asut Islannissa, voit hakea tukea apuvälineiden hankintaan samalla tavoin kuin muutkin Islannin sairausvakuutukseen kuuluvat henkilöt.

Mihin apuvälineisiin voi saada tukea?

Jos kuulut Islannin sairausvakuutuksen piiriin, voit hakea tukea arjen apuvälineisiin ja hoito- ja hoivatoimenpiteiden yhteydessä tarvittaviin apuvälineisiin Islannin sairausvakuutuskassasta (Sjúkratryggingar Íslands).

Hakemukset tehdään sähköisesti joko kirjautumalla itse verkkopalveluun tai terveydenhuollon työntekijän lähettämänä. Hakemukseen tarvitaan seuraavat tiedot:

  • Toimintakykyyn, toimintarajoitteeseen ja terveydentilaan pohjautuvat perustelut apuvälinetarpeelle

  • Potilastietoihin pohjautuvat diagnoosit (ICD-tautiluokituksen mukaisesti) sekä potilaskertomus, kun apuvälinettä anotaan ensimmäistä kertaa

  • Ensimmäisen hakemuksen yhteydessä hakemukseen tulee liittää terveydenhuollon työntekijän lausunto tai arvio. Jos sairaudesta tai toimintarajoitteesta aiheutuvassa terveydentilassa ilmenee muutoksia, tulee hakea uusi lausunto asianomaiselta terveydenhuollon työntekijältä.

Seuraavaksi käydään läpi esimerkkejä siitä, milloin Islannin sairausvakuutuskassa osallistuu apuvälineiden kustannuksiin.

Auton apuvälineet

Islannin sairausvakuutuskassa myöntää tiettyjen sääntöjen nojalla tukea välttämättömien apuvälineiden hankinnasta aiheutuvien kustannusten kattamiseen joko kokonaan tai osittain.

Toimintarajoitteisille autoilijoille on olemassa erilaisia apuvälineitä. Tukea voi hakea esimerkiksi jarru- ja kaasupolkimien mukautukseen tai pyörätuolihissin tai automaattivaihteisen auton hankintaan.

Koulunkäynnin apuvälineet

Islannin sairausvakuutuskassa voi myöntää tukea kahden samanlaisen apuvälineen hankkimiseen vaikeasti toimintarajoitteiselle lapselle tai nuorelle, niin että tämän ei tarvitse olla ilman apuvälinettä päiväkodissa, koulussa tai kuntoutus- ja päivätoiminnassa.

Viestinnän apuvälineet

Islannin sairausvakuutuskassa kustantaa tiettyjen sääntöjen nojalla viestinnän apuvälineitä henkilöille, joilla on huomattavia vaikeuksia suullisen ja/tai kirjallisen viestinnän kanssa.

Tarjolla on erilaisia viestintää helpottavia välineitä ja myös yksinkertaisia ratkaisuja, kuten kirjoitusvälineitä, kommunikointikirjoja ja kuvakortteja.

Apuvälineet yhteisasujille

Asuntoloissa asuvat sairausvakuutuksen piirissä olevat henkilöt ovat yksityisasunnossa asuvien tavoin oikeutettuja apuvälineisiin, kuten liikkumisen apuvälineisiin, erikoisvalmistettuihin sänkyihin sekä ruokailun ja pukeutumisen apuvälineisiin.

Terveydenhoitolaitoksissa, vanhainkodeissa ja hoivakodeissa tarvittavat apuvälineet

Islannin sairausvakuutuskassa ei myönnä tukea apuvälineiden hankintaan terveydenhoitolaitoksissa hoidettaville henkilöille.  Sama koskee vanhainkotien, hoivakotien, lastenkotien ja muiden vastaavien laitosten asukkaita.  Kyseisten laitosten vastuulla on järjestää asukkaille näiden tarvitsemat apuvälineet.

Mistä saat lisätietoa?

Tarkempia tietoja apuvälineistä saat Islannin sairausvakuutuskassan asiakaspalvelunumerosta +354 515 0000. Lisätietoa on saatavilla runsaasti myös sairausvakuutuskassan verkkosivuilla. 

Ota yhteyttä viranomaiseen
Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.