Bostadsbidrag i Island

Húsnæðisbætur á Íslandi
Här kan du ta reda på dina möjligheter att få bostadsbidrag i Island.

Bostadsbidrag

Det isländska bostadsbidraget betalas ut varje månad till stöd för de som bor i hyreslägenhet, vare sig det handlar om kommunala hyresbostäder, studentboende eller lägenheter på den allmänna bostadsmarknaden.

Bostadsbidraget är behovsprövat både med hänsyn till inkomster och förmögenhet. Man lägger ihop den ansökandes totala inkomster och alla inkomster hos andra personer i hushållet över 18 år, och det samma gäller dessa personers totala förmögenhet. På så vis utgör hushållets totala inkomster och förmögenhet grunden till beräkningen av bostadsbidraget, vilket minskas om inkomsterna och/eller förmögenheten överstiger en viss gräns. Hur högt den gränsen ligger beror också på antalet personer i hushållet.

Har jag rätt till bostadsbidrag?

För att kunna få bostadsbidrag måste den ansökande och andra personer i hushållet uppfylla en rad villkor.

Dessa villkor är följande:

  • Den ansökande och andra personer i hushållet måste bo och vara folkbokförda i lägenheten.
  • Den som ansöker om bostadsbidrag måste vara 18 år eller äldre. Andra personer i hushållet behöver inte ha fyllt 18 år.
  • Lägenheten måste bestå av minst ett sovrum, eget område för matlagning, egen toalett och badrum.
  • Den ansökande måste ha ingått ett registrerat hyresavtal med en löptid på minst tre månader.
  • Den ansökande och andra personer i hushållet över 18 år måste lämna samtycke till insamlande av personuppgifter.

 

Några undantag finns från dessa villkor, t.ex. för studerande, de som bor i boende för personer med funktionsnedsättning och de som vistas tillfälligt i ett utslussningsboende. Undantag finns också för personer som vistas utanför hemmet antingen på grund av sjukdom eller tillfälligt på grund av sitt arbete.

Hur man ansöker om bostadsbidrag

Särskilt bostadsbidrag

Kommunerna har en skyldighet att betala ut särskilt bostadsbidrag till de som befinner sig i en svår ekonomisk och/eller social situation.

För att ansöka om särskilt bostadsbidrag ska man vända sig till kommunens socialtjänst.

Vart ska man vända sig om frågor uppstår?

Utförligare information finns på Bostadslånefondens (Íbúðalánasjóður) hemsida). Du kan också få mer information genom att ta kontakt med en rådgivare på telefon +354 569 6900.

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.