Bostøtte på Island

Húsnæðisbætur á Íslandi
Her kan du finne informasjon om mulighetene for å motta bostøtte på Island.

Bostøtte

Bostøtte er månedlige utbetalinger for å hjelpe folk som leier bolig, det være seg en sosialbolig, på studenthjem eller på det private boligmarkedet.

Bostøtte er en behovsprøvd støtteordning. Alt av inntekter og formue som søkeren og alle over 18 år i husstanden har, blir lagt sammen og danner på den måten en felles inntektskilde og felles formue. Overskrider disse en gitt inntektsgrense, fører det til kutt i bostøtten. Inntektsgrensa øker dess flere det er i husstanden.

Har du rett til bostøtte?

For å ha rett til bostøtte må du og de som du bor sammen med, din oppfylle noen vilkår.

De er:

  • Søker og husstanden må bo i boligen, og alle må ha folkeregistrert adresse der.
  • Den som søker om bostøtte, må ha fylt 18 år. Andre i husstanden trenger ikke å ha fylt 18 år.
  • Boligen må inneholde minst et soverom, egen kjøkkenløsning og eget toalett og bad.
  • Søkeren må være part i en tinglyst husleiekontrakt som gjelder i minst tre måneder.
  • Søkeren og andre i husstanden som er eldre enn 18 år, må samtykke til informasjonsinnhenting.

 

Det er unntak fra disse vilkårene, f.eks. for studenter og folk som bor i kollektiv eller midlertidig bor på et overnattingssted. Det er også særlige unntak for folk som grunnet sykdom eller midlertidige arbeidsforhold ikke bor der de har folkeregistrert adresse.

Å søke om bostøtte

Særskilt boligstønad

Kommunene er pliktige til å yte særskilt boligstønad til folk som lever under krevende økonomiske og/eller sosiale forhold.

Søknad om støtte leveres til kommunenes velferds-/sosialtjeneste.

Hvem skal man kontakte om man har spørsmål?

Flere opplysninger finner du på Rikstrygdeverkets hjemmeside. Dessuten kan man få opplysninger ved å ringe en sørvisrådgiver på telefon (+354) 569-6900

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.