Islannin työkyvyttömyyseläke

Örorkulífeyrir á Íslandi
Tällä sivulla on tietoa työkyvyttömyyskorvauksista Islannissa.

Oletko oikeutettu työkyvyttömyyseläkkeeseen Islannissa?

18–67-vuotiaat voivat anoa sosiaaliturvavirastosta (Tryggingastofnun) lääketieteellistä arviota työkyvystä vammaisuuden tai sairauden perusteella. Islannin sairausvakuutuslaitoksesta (Sjúkratryggingar Íslands) anotaan työkyvyn arviointia sosiaaliturvan tapaturmavakuutuksen mukaisesti.

Oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen perustuu Islannissa 16–67-vuotiaana asuttuihin vuosiin. Ehtona on, että hakija on asunut Islannissa vähintään hakemusta edeltävät kolme vuotta. Tämä kattaa myös asumisen muissa Pohjoismaissa kyseisenä aikana pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen mukaisesti. Edellytyksenä on, että hakija on asunut vähintään yhden vuoden ajan Islannissa täytettyään 16 vuotta. Asuttuaan Islannissa 40 vuotta hakija on oikeutettu täyteen eläkkeeseen.

Hakemukseen tulee liittää lääkärintodistus sekä täytetty terveydentilan itsearvioinnin kyselylomake.

Lisäksi tulee toimittaa tulosuunnitelma, jonka pohjalta korvaus lasketaan. Lopullinen summa lasketaan vuosittain verotuspäätöksen valmistuttua.
Hakemukseen tulee myös liittää todistus siitä, että eläkekassasta on haettu korvausta.
Arvio työkyvystä on yleensä määräaikainen. Määräajan päätyttyä sille voi hakea jatkoa.
Perusmaksuihin sisältyvät varsinainen työkyvyttömyyseläke, ikäsidonnainen työkyvyttömyyskorvaus (korvaus on sitä suurempi mitä nuorempana maksu on aloitettu) sekä eläkkeen lisäosa.
Korvaukset ovat tulosidonnaisia ja raukeavat, jos tulot ylittävät tietyn rajan.

  Miten työkyvyttömyyseläkettä haetaan Islannissa?

  Islannissa asuvat hakijat

  Islannissa työkyvyttömyyseläkettä haetaan sosiaaliturvavirastosta. 

  Toisessa Pohjoismaassa asuvat hakijat, jotka ovat aiemmin olleet vakuutettuja Islannissa

  Toisessa Pohjoismaassa asuvan työkyvyttömyyseläkkeen hakijan tulee ottaa yhteyttä kyseisen maan sosiaaliturvaviranomaiseen. 

  Lisäkorvaukset, joihin hakija voi olla oikeutettu

  Asumislisä (yksin asuvat)
   

  Elatukseen liittyvät lisäkorvaukset
   

  Lapseneläke
   

  Yksinhuoltajan lisä
   

  Lääke-, kuulolaite- ja hoitolisät
   

  Asumistuki 

  Haettaessa työkyvyttömyyseläkettä kahdesta tai useammasta maasta

  Maiden sosiaaliturvajärjestelmät poikkeavat toisistaan, minkä vuoksi työkyvyn arvioinnissa on eroja ja oikeus siirtää eläkettä maiden välillä vaihtelee. Toisen maan eläkekassan ja islantilaisten eläkekassojen maksut voivat laskea islantilaisen työkyvyttömyyseläkkeen suuruutta.

   

  Voiko islantilaisen työkyvyttömyyseläkkeen siirtää toiseen Pohjoismaahan?

  Toiseen Pohjoismaahan muutettaessa pääsääntönä on, että työkyvyttömyyseläkkeen saaja saa perusmaksun Islannista eli varsinaisen työkyvyttömyyseläkkeen, ikäsidonnaisen työkyvyttömyyskorvauksen, eläkkeen lisäosan sekä asianomaisissa tapauksissa lapseneläkkeen. Islannissa asumista edellyttäviä korvauksia, kuten asumislisää ja elatukseen liittyviä lisiä, ei siirretä maasta toiseen. Eläkekassan maksuja voidaan yleensä siirtää, mutta asia kannattaa tarkistaa asianomaisesta eläkekassasta.

  Voiko työkyvyttömyyseläkkeen saaja käydä töissä?

  Työkyvyttömyyseläkkeen saaja voi olla työmarkkinoilla, mutta tietyn rajan ylittävät tulot laskevat vastaavasti eläkkeen suuruutta. Sosiaaliturvaviranomaisen verkkosivuilla on tietoa siitä, kuinka paljon kuukaudessa ja vuodessa voi ansaita ilman korvausten laskua.

  Työkyvyttömyyseläke kuolemantapauksissa

  Oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen raukeaa eläkkeensaajan menehtyessä. Kuolemantapauksen yhteydessä muodostetaan itsenäinen oikeushenkilö, kuolinpesä, jolle siirtyy väliaikaisesti kaikki kuolleen oikeudet ja velvoitteet. Kuolinpesän ja perillisten oikeudet ja velvoitteet sosiaaliturvaviraston osalta määritetään perunkirjoituksen yhteydessä.

   

  Islantilaisen työkyvyttömyyseläkkeen verotus asuttaessa toisessa Pohjoismaassa

  Lisätietoa eläkkeiden verotuksesta Pohjoismaissa saa pohjoismaisesta Nordisk eTax -tietokannasta.

  Mistä saa lisätietoa?

  Tarkempia tietoja löytyy sosiaaliturvaviranomaisen (Tryggingastofnun) verkkosivuilta. Voit myös soittaa puhelinneuvontaan numeroon +354 560 4400 

  Ota yhteyttä viranomaiseen
  Kysy Info Pohjolalta

  Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

  HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

  Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.