Boligstøtte i Island

Húsnæðisbætur á Íslandi
Her kan du finde information om de muligheder, som der findes for at modtage boligstøtte i Island.

Boligstøtte

Boligstøtte er en månedlig udbetaling, tænkt som støtte til dem, der bor i lejet bolig, hvad enten det er i det sociale system, på et kollegium for studerende eller på det almindelige udlejningsmarked.

Boligstøtte fastsættes efter både indtægt og formue, sådan at al indtægt og formue hos ansøgeren og alle i husstanden, som er 18 år eller ældre, lægges sammen og på denne måde udgør en samlet indtægts- og formuebasis, som medfører nedsættelse af støtten, hvis beløbet overstiger frigrænsen. Frigrænsen bliver højere, jo flere medlemmer der er i husstanden.

Har du ret til boligstøtte?

For at have ret til boligstøtte skal ansøgeren og husstandens øvrige medlemmer opfylde visse betingelser.

Disse er:

  • Ansøgeren og husstandens medlemmer skal være bosiddende i lejeboligen og have folkeregisteradresse dér.
  • En ansøger om boligtilskud skal være fyldt 18 år. De øvrige medlemmer af husstanden behøver ikke være fyldt 18 år.
  • Lejeboligen skal som minimum have et soveværelse, private madlavningsfaciliteter samt private toilet- og badefaciliteter.
  • Ansøgeren skal have indgået en tinglyst lejekontrakt for mindst tre måneder.
  • Ansøgeren og andre medlemmer af husstanden, som er over 18 år, skal give samtykke til, at der indhentes oplysninger om dem.

 

Dog findes der undtagelser fra disse betingelser, f.eks. for studerende og folk, som bor i kollektiv eller befinder sig midlertidigt på et opholdssted. Desuden er der særlige undtagelser for folk, der opholder sig langt borte fra hjemmet som følge af sygdom eller midlertidigt i forbindelse med deres arbejde.

At ansøge om boligstøtte

Særlig boligstøtte

Kommuner har pligt til at yde særlig boligstøtte til de personer, som står i en vanskelig økonomisk og/eller social situation.

Der skal ansøges om denne støtte hos kommunernes velfærds- og socialservice.

Hvem skal man kontakte i tilfælde af spørgsmål?

Nærmere information kan findes på Lejelånefondens hjemmeside. Man kan også få informationer ad telefonisk vej hos en servicerådgiver på telefon (+354) 569-6900.

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.