Grönlannin vanhempainetuudet

Mother with baby in Nuuk
Photographer
Mads Schmidt Rasmussen / norden.org
Täältä saat tietoa Grönlannin vanhempainvapaata ja vanhempainpäivärahaa koskevista säännöksistä.

Samat vanhempainpäivärahasäännökset koskevat sekä biologisen lapsen että adoptiolapsen vanhempia. Seuraavasta linkistä saat lisätietoja vanhempainvapaasäännöksistä ja oikeudestasi vanhempainvapaaseen:

Oletko oikeutettu vanhempainpäivärahaan Grönlannissa?

Vanhempainvapaalla ollessasi olet oikeutettu vanhempainpäivärahaan, joka on lapsiperheelle tarkoitettu rahallinen tuki.

Olet oikeutettu grönlantilaiseen vanhempainpäivärahaan, jos täytät seuraavat ehdot:

  • Olet kirjoilla grönlantilaisessa osoitteessa.
  • Työnantajasi ei maksa sinulle palkkaa vanhempainvapaan aikana.
  • Olet työskennellyt vähintään yhden tunnin viimeksi kuluneiden 13 viikon aikana.
  • Täytät kaikki vanhempainvapaalainsäädännössä luetellut ehdot.

Päivärahasummat riippuvat siitä, oletko palkansaaja, työtön, opiskelija, yrittäjä vai yrittäjän puoliso.

Vanhempainpäiväraha maksetaan kahden viikon välein, ja se on verotettavaa tuloa.

Jos olet palkansaaja

Jos olet palkansaaja, sinulla on oikeus vanhempainpäivärahaan, mikäli olet ollut kytköksissä työmarkkinoihin vanhempainvapaatasi edeltävien 13 viikon ajan. Työmarkkinakytkökseksi katsotaan työskentely, vuosiloma, työhön liittyville kursseille osallistuminen tai työmarkkinatuen saaminen.

Jos olet julkisen sektorin työntekijä, voit olla oikeutettu palkalliseen vanhempainvapaaseen työehtosopimuksen nojalla. Ota yhteyttä ammattiliittoosi ja selvitä, mihin etuuksiin sinulla on oikeus.

Jos olet yrittäjä

Yrittäjä ja hänen avo- tai aviopuolisonsa kuuluvat erityissäännösten piiriin.

Jos olet yrittäjä ja haluat saada vanhempainvapaallasi vanhempainpäivärahaa, sinun tulee keskeyttää yritystoimintasi tai antaa se muiden hoidettavaksi vanhempainvapaan ajaksi.

Jos osallistut avo- tai aviopuolisosi yritystoimintaan, sinun tulee keskeyttää osallistumisesi siihen vanhempainvapaan ajaksi.

Jos olet palkkatyössä yritystoimintasi ohella, olet oikeutettu vanhempainpäivärahaan sekä palkansaajia että yrittäjiä koskevien säännösten nojalla.

Jos olet opiskelija

Jos et saa vanhempainvapaalla opintotukea, työharjoittelurahaa tai työharjoitteluajan palkkaa, olet oikeutettu opintotukesi, työharjoittelurahasi tai työharjoitteluajan palkkasi suuruiseen päivärahaan, mukaan lukien kustakin huollettavanasi olevasta alaikäisestä lapsesta maksettava lapsikorotus.

Jos saat toimeentuloetuuksia

Et ole oikeutettu vanhempainpäivärahaan, jos saat opintotukea, toimeentulotukea tai työkyvyttömyyseläkettä.

Miten haet vanhempainpäivärahaa?

Voit hakea vanhempainpäivärahaa julkishallinnon Sullissivik-portaalissa. Vanhempainpäivärahaa on haettava viimeistään viiden kuukauden kuluttua siitä, kun palkan, opintotuen tai muun tulon maksaminen keskeytyy vanhempainvapaan ajaksi.

Voit myös ottaa yhteyttä omaan kuntaasi, oman kuntasi palvelupisteeseen (borgerservice) tai kylätoimistoon (bygdekontor).

Jos muutat toiseen Pohjoismaahan ennen vanhempainvapaan alkamista tai vanhempainvapaan aikana

Jos olet oikeutettu grönlantilaiseen vanhempainpäivärahaan vanhempainvapaasi alkaessa, vanhempainpäivärahaa voidaan maksaa sinulle toiseen Pohjoismaahan, mikäli muutat sinne kesken vanhempainvapaakauden.

Jos muutat toiseen Pohjoismaahan ennen vanhempainvapaan alkamista, ota yhteyttä tulevan asuinkuntasi viranomaisiin ja varmista, että olet oikeutettu kohdemaan vanhempainpäivärahaan tai vastaavaan etuuteen.

Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.