Grönländsk föräldrapenning

Mother with baby in Nuuk
Photographer
Mads Schmidt Rasmussen / norden.org
Här kan du läsa om de grönländska reglerna för föräldraledighet och föräldrapenning i samband med att du blir förälder.

Reglerna för föräldrapenning gäller både vid födsel och adoption. Läs mer om rättigheter och regler för föräldraledighet:

Har du rätt till grönländsk föräldrapenning?

När du går på föräldraledighet har du rätt att få föräldrapenning som ett ekonomiskt bidrag under ledigheten.

För att ha rätt till grönländsk föräldrapenning ska du

  • ha folkbokföringsadress på Grönland
  • inte få lön från arbetsgivaren under föräldraledigheten
  • ha arbetat minst en timme under de senaste 13 veckorna
  • uppfylla villkoren i föräldralagstiftningen.

Hur mycket föräldrapenning du får beror på om du är anställd, arbetslös, studerande, egenföretagare eller bor ihop med en egenföretagare.

Föräldrapenning betalas ut var fjortonde dag och är skattepliktig.

Om du är anställd

Som anställd har du rätt till föräldrapenning om du har varit på arbetsmarknaden i 13 veckor omedelbart före din föräldraledighet. Det innebär att du måste ha arbetat, haft semester, deltagit i arbetsrelaterade kurser eller fått arbetsmarknadsstöd.

Är du offentligt anställd kan du ha rätt till lön under föräldraledigheten, beroende på ditt avtal. Kontakta din fackförening om du vill veta vad du är berättigad till.

Om du är egenföretagare

Är du eller din maka/make eller sambo egenföretagare gäller särskilda regler.

För att vara berättigad till föräldrapenning som egenföretagare måste du lägga näringsverksamheten vilande eller lämna över den till andra under din föräldraledighet.

Är du medhjälpande maka/make eller sambo till en egenföretagare får du inte vara medhjälpande i näringsverksamheten under föräldraledigheten.

Om du har lönearbete vid sidan av att vara egenföretagare har du rätt till föräldrapenning enligt reglerna för både anställda och egenföretagare.

Om du är studerande

Om du inte har rätt till studiestöd (SU), praktikstöd eller praktiklön under din föräldraledighet kommer du istället att ha rätt till föräldrapenning som motsvarar studiestöd, praktikstöd eller praktiklön, inklusive ett barntillägg per barn du har försörjningsplikt för.

Om du är beroende av offentliga bidrag

Om du får studiestöd, ekonomiskt bistånd eller förtidspension har du inte rätt till föräldrapenning.

Hur ansöker du om föräldrapenning?

Vill du ansöka om föräldrapenning kan du göra det på Sullissivik (medborgarservice). Du måste lämna in din ansökan senast fem månader efter att din lön, ditt studiestöd eller annan inkomst har upphört på grund av föräldraledighet.

Du kan också vända dig till kommunen, ditt lokala medborgarservicecenter eller bygdekontor.

Om du flyttar till ett annat nordiskt land före eller under föräldraledigheten

Om du är berättigad till grönländsk föräldrapenning när du påbörjar din föräldraledighet kan du ta med dig din föräldrapenning om du flyttar till ett annat nordiskt land under föräldraledigheten.

Om du flyttar till ett annat nordiskt land innan föräldraledigheten börjar ska du kontakta de lokala myndigheterna i den kommun du flyttar till för att säkerställa att du är berättigad till föräldrapenning eller liknande förmån.

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.