Grønlandske barselsdagpenge

Mother with baby in Nuuk
Photographer
Mads Schmidt Rasmussen / norden.org
Her kan du læse om de grønlandske regler for orlov og dagpenge i forbindelse med barsel eller adoption.

Reglerne for barselsdagpenge gælder både ved fødsel og adoption. Hvis du vil vide mere om rettigheder og regler for barselsorlov se her:

Har du ret til barselsdagpenge i Grønland?

Når du går på barselsorlov, har du ret til at modtage barselsdagpenge som en økonomisk hjælp under barslen.

For at have ret til at modtage grønlandske barselsdagpenge, skal du:

  • Have folkeregisteradresse i Grønland
  • Ikke modtage løn fra din arbejdsgiver under orloven
  • Have arbejdet mindst én time i de sidste 13 uger
  • Leve op til betingelserne i barselslovgivningen

Hvor meget du får udbetalt, afhænger af om du er lønmodtager, ledig, under uddannelse, selvstændig eller bor sammen med en selvstændig.

Barselsdagpenge udbetales hver 14. dag og er skattepligtige.

Hvis du er lønmodtager

Du har ret til barselsdagpenge som lønmodtager, hvis du har været tilknyttet arbejdsmarkedet i de 13 uger op til din barselsorlov. Det gælder, hvis du har arbejdet, afholdt ferie, deltaget i arbejdskurser eller har fået arbejdsmarkedsydelse.

Er du offentligt ansat, kan du have ret til løn under barsel, afhængigt af din overenskomst. Du kan kontakte din fagforening, hvis du vil vide, hvad du er berettiget til.

Hvis du er selvstændigt erhvervsdrivende

Er du eller din ægtefælle eller samlever selvstændig erhvervsdrivende, gælder der særlige regler.

Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende og vil modtage barselsdagpenge under barselsorlov, skal du indstille din erhvervsvirksomhed eller overlade den til andre i perioden.

Er du medhjælpende ægtefælle eller samlever til en selvstændigt erhvervsdrivende, skal du undlade at være medhjælpende i erhvervsvirksomheden under barselsperioden.

Hvis du har lønnet arbejde ved siden af selvstændig erhvervsvirksomhed, har du ret til barselsdagpenge efter både reglerne for lønmodtagere som selvstændigt erhvervsdrivende.

Hvis du er studerende

Hvis du ikke er berettiget til SU, praktikstøtte eller praktikløn under din barselsorlov, vil du derimod være berettiget til et dagpengebeløb svarende til din SU, praktikstøtte eller praktikløn, inkl. et børnetillæg pr. barn, du har forsørgelsespligt for.

Hvis du er under offentlig forsørgelse

Hvis du modtager SU, kontanthjælp eller førtidspension, har du ikke ret til barselsdagpenge.

Hvordan søger du om barselsdagpenge?

Hvis du vil søge om barselsdagpenge, kan du gøre det via Sullissivik (borgerservice). Det skal du gøre senest 5 måneder efter din løn, SU eller andre indtægter er ophørt på baggrund af orlov.

Du kan også henvende dig ved kommunen, dit lokale borgerservicecenter eller bygdekontor.

Hvis du flytter til et andet nordisk land før eller under barselsorlov

Hvis du er berettiget til grønlandske barselsdagpenge, når du begynder din barselsorlov, kan du tage dine barselsdagpenge med dig, hvis du flytter til et andet nordisk land under orlovsperioden.

Hvis du flytter til et andet nordisk land, før din orlovsperiode begynder, skal du kontakte de lokale myndigheder i den kommune, du flytter til, for at sikre dig at du er berettiget til barselsdagpenge eller lignende ydelse.

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.