Kielikurssit Ruotsissa

Mand læser bog i tog
Valokuvaaja
Yadid Levy / Norden.org
Ruotsin kurssille osallistuminen kannattaa etenkin silloin, jos olet tulossa Ruotsiin töihin tai asumaan ja haluat tulla ymmärretyksi paremmin. Tältä sivulta saat tietoa Ruotsissa tarjottavasta ruotsin kielen opetuksesta sekä suomen, norjan, tanskan ja islannin kielen kursseista.

Jos muutat Ruotsiin

Kaikilla Ruotsiin muuttavilla on oikeus osallistua ilmaisille ruotsin kielen kursseille (svenska för invandrare, SFI). Ruotsin kielen perustaidosta on hyötyä Ruotsissa asuvalle. Kun osaat paikallista kieltä, vältyt väärinymmärryksiltä ja arkesi sujuu helpommin.

Saatat tarvita ruotsin tai muiden pohjoismaisten kielten suullista ja kirjallista taitoa monista eri syistä.

Jos haluat oppia ruotsin kielen alkeet, voit osallistua maahanmuuttajien kielenopetukseen kunnallisessa aikuiskoulutuksessa (komvux). SFI-kurssilla opit ruotsin suulliset ja kirjalliset perustaidot, niin että pystyt toimimaan muiden ihmisten kanssa erilaisissa opiskelu-, työ- ja arkielämän tilanteissa.

Huomaathan, että norjan ja tanskan kielen taito rinnastetaan Ruotsissa ruotsin kielen alkeisiin. Norjan ja Tanskan kansalaisilla ei ole siten oikeutta osallistua SFI-kursseille, koska heidän äidinkielensä on niin lähellä ruotsin kieltä. Kielikurssille osallistuminen ei ole siis edellytys Ruotsissa opiskelulle, työskentelylle tai arjen sujumiselle.

Maahanmuuttajille suunnatut ruotsin kurssit (SFI)

Ruotsiin muutettuasi voit osallistua maahanmuuttajille suunnatuille ruotsin kielen kursseille (svenska för invandrare, SFI), jos

  • olet kirjoilla jossain Ruotsin kunnassa
  • olet täyttänyt 16 vuotta
  • et hallitse ruotsin kielen perusteita.

Ruotsissa on tarjolla eritasoisia maahanmuuttajille suunnattuja ruotsin kursseja. Opiskelijat jaetaan kursseille koulutustaustan ja kielikokeen perusteella.

  • Opintopolku 1: Kurssit A ja B on suunnattu opiskelijoille, jotka eivät ole käyneet koulua kotimaassaan tai jotka ovat käyneet kotimaassaan vain vähän koulua.
  • Opintopolku 2: Kurssit B ja C on suunnattu opiskelijoille, jotka etenevät opinnoissaan hitaasti tai normaalivauhtia.
  • Opintopolku 3: Kurssit C ja D on suunnattu opiskelijoille, jotka etenevät opinnoissaan nopeasti, ovat tottuneita opiskelemaan ja pystyvät työskentelemään itsenäisesti.

Kustakin kurssista (A–D) voidaan antaa opiskelijalle arvosana. Mikäli opiskelija ei suorita kurssia hyväksytysti (godkänt), hän saa todistuksen, jossa kuvataan hänen taitojaan kurssin tavoitteisiin nähden.

Ruotsia maahanmuuttajille -kurssilla opit ruotsin kielen alkeet ja tutustut ruotsalaiseen yhteiskuntaan.

Voit hakea SFI-kurssille ruotsalaisessa asuinkunnassasi. Kurssille on käytävä ilmoittautumassa henkilökohtaisesti.

Suomessa asuvat ja Ruotsissa työskentelevät suomalaiset

Jos olet Suomen kansalainen ja asut Suomessa mutta työskentelet Ruotsissa etkä osaa ruotsin kielen alkeita, sinulla on oikeus saada ruotsin kielen opetusta työskentelykunnassasi.

Oikeutesi osallistua ruotsin kurssille alkaa sen kalenterivuoden jälkimmäisellä puoliskolla, jolloin täytät 16 vuotta.

Ota yhteyttä omaan kuntaasi ja kysy lisätietoja kielikurssitarjonnasta.

Pohjoismaisten kielten opetus Ruotsissa

Jos haluat opiskella suomen, ruotsin, norjan, tanskan tai islannin kieltä Ruotsissa, ota yhteyttä johonkin Ruotsin kymmenestä opintoliitosta tai tutustu Ruotsin yliopistojen, kansanopistojen, yksityisten koulutustarjoajien ja kuntien kurssitarjontaan.

Tarjolla on sekä yleisiä ruotsin kursseja että työelämän tarpeisiin räätälöityjä kursseja esimerkiksi terveydenhuollossa työskenteleville. Voit myös osallistua keskustelukurssille, ääntämiskurssille tai kielioppikurssille ja edetä itsellesi sopivaan tahtiin.

Jotkin opintoliitot tarjoavat ruotsin kursseja, jotka on räätälöity norjaa ja tanskaa sujuvasti puhuville.

Äidinkielen opetus ja lapsille suunnattu ruotsin kielen opetus

Äidinkielen opetusta koskevat säännöt vaihtelevat sen mukaan, onko kyseessä kansallinen vähemmistökieli vai jokin muu kieli.

Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.