Sprogkurser for tilflyttere i Sverige

Mand læser bog i tog
Fotograf
Yadid Levy / Norden.org
Sådan får du svenskundervisning i Sverige eller tager et kursus i dansk, finsk, islandsk og norsk.

Hvis du flytter til Sverige

Du har ret til at studere svensk for indvandrere (Svenska för invandrare - kaldes for SFI), hvis du

  • er folkeregistreret i en kommune i Sverige.
  • er mindst 16 år.
  • ikke har grundlæggende kundskaber i det svenske sprog.

Svensk for indvandrere giver dig grundlæggende kundskaber i det svenske sprog og kundskaber om det svenske samfund.

Grundlæggende kundskaber i dansk og norsk sidestilles med grundlæggende kundskab til det svenske sprog.

Du kan ansøge om at læse SFI hos kommunen, hvor du er folkeregistreret. Du skal møde op og gøre en personlig tilmelding hos kommunen.

Hvis du arbejder i Sverige og bor i Finland

Hvis du er finsk statsborger og bor i Finland, men arbejder i Sverige og mangler grundlæggende svenskkundskaber, har du ret til svenskundervisning i den kommune, hvor du arbejder. Du har ret til dette fra og med det andet kalenderhalvår det år du fylder 16 år.

Du skal henvende dig til din kommune for at få yderligere oplysninger om undervisningstilbud.

SFI-undervisning

Sfi-undervisningen er inddelt i flere niveauer. Hvilket niveau du skal gennemføre afgøres på baggrund af din uddannelsesmæssige baggrund og en test.

Studievej 1: Kursus A – B er tilrettelagt for kursister med ingen eller kort skolegang fra dit hjemland.

Studievej 2: Kursus B – C er tilrettelagt for kursister med langsom eller normal studietakt.

Studievej 3: Kursus C – D er tilrettelagt for kursister med hurtig studietakt og meget god studievane og evne til at arbejde selvstændigt.

Du kan få karakterer efter kursus A, B, C og D. Hvis du ikke opnår karakteren bestået (godkänd) udfærdiges et bevis, der præciserer hvad du kan i forhold til kursets mål.

Undervisning i nordiske sprog

Hvis du vil studere svensk eller dansk, finsk, norsk og islandsk i Sverige, kan du kontakte et af de 10 studieforbund, et af Sveriges universiteter og folkehøjskoler, private aktører eller din kommune for mere konkret information om hvilke kurser de tilbyder.

Nogle studieforbund tilbyder desuden svenskundervisning der er målrettet til personer, der taler flydende dansk eller norsk.

Modersmålsundervisning og svenskundervisning for børn
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.