Sprogkurser for tilflyttere i Sverige

Mand læser bog i tog
Fotograf
Yadid Levy / Norden.org
At tage et kursus i svensk kan være en klog beslutning, især hvis du planlægger at bo eller arbejde i Sverige og ønsker, at blive forstået bedre. Læs om svenskundervisning og kurser i dansk, finsk, islandsk eller norsk som tilbydes i Sverige.

Alle der flytter til Sverige har ret til gratis undervisning i svensk som kaldes for ”utbildning i svenska för invandrare” og forkortes SFI. Det er vigtigt at have basale svenskkundskaber i Sverige for at mindske misforståelser og for at kunne fungere i en svensk hverdag.

Der kan være mange grunde til at du har brug for at lære at tale og skrive svensk eller et andet nordisk sprog.

I Sverige kan du gennemføre en kommunal voksenuddannelse (komvux) i svensk for indvandrere (sfi) hvis du har brug for grundlæggende kundskaber i svensk. Du kan lære svensk så du kan kommunikere mundtligt og skriftligt i hverdagen, i det sociale liv, i studielivet og i arbejdslivet.

Du skal være opmærksom på at i Sverige sidestilles kundskaber i dansk og norsk med grundlæggende kundskab til det svenske sprog. Det betyder at danske og norske statsborgere ikke har ret til SFI-undervisning, da de sproglige ligheder mellem landene gør at det ikke anses at være vigtigt. Et svensk sprogkursus er altså ikke en forudsætning for at du kan arbejde, studere eller have en hverdag i Sverige.

SFI-undervisning i Sverige

Hvis du flytter til Sverige, har du ret til at studere svensk for indvandrere (Svenska för invandrare - kaldes for SFI), hvis du:

  • er folkeregistreret i en kommune i Sverige,
  • er mindst 16 år,
  • og ikke har grundlæggende kundskaber i det svenske sprog.

Sfi-undervisningen er inddelt i flere niveauer. Hvilket niveau du skal gennemføre, afgøres på baggrund af din uddannelsesmæssige baggrund og en test.

  • Studievej 1: Kursus A – B er tilrettelagt for kursister med ingen eller kort skolegang fra dit hjemland.
  • Studievej 2: Kursus B – C er tilrettelagt for kursister med langsom eller normal studietakt.
  • Studievej 3: Kursus C – D er tilrettelagt for kursister med hurtig studietakt og meget god studievane og evne til at arbejde selvstændigt.

Du kan få karakterer efter kursus A, B, C og D. Hvis du ikke opnår karakteren bestået (godkänd), udfærdiges et bevis, der præciserer hvad du kan i forhold til kursets mål.

Svensk for indvandrere giver dig grundlæggende kundskaber i det svenske sprog og kundskaber om det svenske samfund.

Du kan ansøge om at læse SFI hos den svenske kommune hvor du er folkeregistreret. Du skal møde op og gøre en personlig tilmelding hos kommunen.

Finner der bor i Finland og arbejder i Sverige

Hvis du er finsk statsborger og bor i Finland, men arbejder i Sverige og mangler grundlæggende svenskkundskaber, har du ret til svenskundervisning i den kommune, hvor du arbejder.

Du har ret til svenskundervisning fra og med det andet kalenderhalvår det år du fylder 16 år.

Du skal henvende dig til din kommune for at få yderligere oplysninger om undervisningstilbud.

Undervisning i nordiske sprog i Sverige

Hvis du vil studere svensk eller dansk, finsk, norsk og islandsk i Sverige, kan du kontakte et af de 10 studieforbund, et af Sveriges universiteter, folkehøjskoler, private aktører eller din kommune for mere konkret information om hvilke kurser de tilbyder.

Der er mange steder hvor de tilbyder kurser i både almen svensk og specialkurser for dem, der har brug for sproget på arbejdet, for eksempel i sundhedsvæsenet. Du kan også vælge mellem samtalekurser, udtalekurser eller grammatikkurser i et studietempo, der passer dig.

Nogle studieforbund tilbyder desuden svenskundervisning der er målrettet til personer, der taler flydende dansk eller norsk.

Modersmålsundervisning og svenskundervisning for børn i Sverige

Reglerne for modersmålsundervisning i Sverige er forskellige alt efter om det er et nationalt mindretalssprog eller et andet modersmål.

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.