Språkkurser för inflyttare i Sverige

Mand læser bog i tog
Fotograf
Yadid Levy / Norden.org
Här kan du läsa om svenskundervisning i Sverige och kurser i danska, finska, isländska och norska.

Om du flyttar till Sverige

Om du flyttar till Sverige

Du har rätt att studera svenska för invandrare (sfi) om du

  • är folkbokförd i en kommun i Sverige
  • har fyllt 16 år
  • saknar grundläggande kunskaper i svenska.

Svenska för invandrare ger dig grundläggande kunskaper i det svenska språket och om det svenska samhället.

Grundläggande kunskaper i danska och norska jämställs med grundläggande kunskaper i svenska.

Du kan ansöka om att läsa sfi hos kommunen där du är folkbokförd. Du går till kommunen och anmäler dig personligen.

Om du arbetar i Sverige och bor i Finland

Om du är finsk medborgare och bor i Finland men arbetar i Sverige och saknar grundläggande svenskkunskaper har du rätt till svenskundervisning i den kommun du arbetar i. Du har rätt till det från och med det andra kalenderhalvåret det år du fyller 16 år.

Kontakta din kommun för mer information om undervisningsutbudet.

Sfi-undervisning

Sfi-undervisningen är indelad i flera olika nivåer. Vilken nivå du ska gå på avgörs utifrån din utbildningsbakgrund och ett prov.

Studieväg 1: Kurs A–B är för dig som har ingen eller kort skolgång från ditt hemland.

Studieväg 2: Kurs B–C är för dig med långsam eller normal studietakt.

Studieväg 3: Kurs C–D är för dig med mycket god studievana och förmåga att arbeta självständigt.

Du kan få betygen A, B, C och D på kursen. Om du inte når upp till betyget godkänt får du ett intyg där det står vad du kan i förhållande till kursens mål.

Undervisning i nordiska språk

Om du vill studera svenska, danska, finska, norska eller isländska i Sverige kan du kontakta ett av de tio studieförbunden, ett av Sveriges universitet och folkhögskolor, privata aktörer eller din kommun för mer konkret information om vilka kurser de erbjuder.

Vissa studieförbund erbjuder dessutom svenskundervisning som särskilt riktar sig till personer som talar flytande danska eller norska.

Modersmålsundervisning och svenskundervisning för barn
Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.