Språkkurs for innflyttere i Sverige

Mand læser bog i tog
Fotograf
Yadid Levy / Norden.org
Slik får du svenskundervisning i Sverige eller tar et kurs i dansk, finsk, islandsk eller norsk.

Hvis du flytter til Sverige

Hvis du flytter til Sverige

Du har rett til å studere svensk for innvandrere (Svenska för invandrare – kalles for SFI), hvis du

  • er folkeregistrert i en kommune i Sverige
  • er minst 16 år
  • ikke har grunnleggende kunnskaper i svensk

Svensk for innvandrere gir deg grunnleggende kunnskap om det svenske språket og kunnskap om det svenske samfunnet.

Grunnleggende kunnskaper i dansk og norsk sidestilles med grunnleggende kunnskaper i svensk.

Du kan søke om å få ta SFI i kommunen der du er folkeregistrert. Du må møte opp og melde deg på personlig hos kommunen.

Hvis du arbeider i Sverige og bor i Finland

Hvis du er finsk statsborger og bor i Finland, men arbeider i Sverige og mangler grunnleggende svenskkunnskaper, har du rett til svenskundervisning i kommunen der du arbeider. Du har rett til dette fra og med andre kalenderhalvår det året du fyller 16 år.

Du må kontakte kommunen din for å få mer informasjon om undervisningstilbud.

SFI-undervisning

SFI-undervisningen er delt inn i flere nivåer. Hvilket nivå du må fullføre, avgjøres på bakgrunn av utdanningen din og en test.

Studieretning 1: Kurs A–B er beregnet for elever med liten eller ingen skolegang fra hjemlandet.

Studieretning 2: Kurs B–C er beregnet for studenter med langsom eller normal studietakt.

Studieretning 3: Kurs C–D er beregnet for elever med rask studietakt, veldig gode studievaner og evne til å arbeide selvstendig.

Du kan få karakterer etter kurs A, B, C og D. Hvis du ikke oppnår karakteren bestått (godkänd), utstedes det et bevis som sier hva du kan i forhold til målene for kurset.

Undervisning i nordiske språk

Hvis du ønsker å studere svensk eller dansk, finsk, norsk og islandsk i Sverige, kan du kontakte en av de 10 studentforeningene, et av Sveriges universiteter og folkehøyskoler, private aktører eller din kommune for å få mer spesifikk informasjon om hvilke kurs de tilbyr.

Noen studieforeninger tilbyr dessuten svenskundervisning som er rettet mot folk som snakker flytende dansk eller norsk.

Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.