Språkkurs for innflyttere i Sverige

Mand læser bog i tog
Fotograf
Yadid Levy / Norden.org
Å ta et kurs i svensk kan være lurt, spesielt hvis du planlegger å bo eller jobbe i Sverige og ønsker å bli bedre forstått. Les om svenskundervisning og kurs i dansk, finsk, islandsk og norsk som tilbys i Sverige.

Alle som flytter til Sverige, har rett til gratis undervisning i svensk som kalles for ”utbildning i svenska för invandrare” og forkortes SFI. Det er viktig å ha basale svenskkunnskaper i Sverige, for å redusere misforståelser og for å kunne fungere i en svensk hverdag.

Det kan være mange grunner til at du trenger å lære å snakke og skrive svensk eller et annet nordisk språk.

I Sverige kan du gjennomføre en kommunal voksenutdanning (komvux) i svensk for innvandrere (SFI) hvis du trenger grunnleggende kunnskaper i svensk. Du kan lære svensk så du kan kommunisere muntlig og skriftlig i hverdagen, i det sosiale liv, i studielivet og i arbeidslivet.

Vær oppmerksom på at i Sverige sidestilles kunnskaper i dansk og norsk med grunnleggende kunnskaper i svensk. Det betyr at danske og norske statsborgere ikke har rett til SFI-undervisning, ettersom de språklige likhetene mellom landene gjør at det ikke anses for å være viktig. Et svensk språkkurs er altså ikke en forutsetning for at du kan jobbe, studere eller ha en hverdag i Sverige.

SFI-undervisning i Sverige

Hvis du flytter til Sverige, har du rett til å studere svensk for innvandrere (Svenska för invandrare – kalles for SFI), hvis du:

  • er folkeregistrert i en kommune i Sverige
  • er minst 16 år gammel
  • ikke har grunnleggende kunnskaper i svensk

SFI-undervisningen er delt inn i flere nivåer. Hvilket nivå du må fullføre, avgjøres på bakgrunn av utdanningen din og en test.

  • Studieretning 1: Kurs A–B er beregnet for elever med liten eller ingen skolegang fra hjemlandet.
  • Studieretning 2: Kurs B–C er beregnet for studenter med langsom eller normal studietakt.
  • Studieretning 3: Kurs C–D er beregnet for elever med rask studietakt, veldig gode studievaner og evne til å arbeide selvstendig.

Du kan få karakterer etter kurs A, B, C og D. Hvis du ikke oppnår karakteren bestått (godkänd), utstedes det et bevis som sier hva du kan i forhold til målene for kurset.

Svensk for innvandrere gir deg grunnleggende kunnskap om det svenske språket og kunnskap om det svenske samfunnet.

Du kan søke om å få ta SFI i den svenske kommunen der du er folkeregistrert. Du må møte opp og melde deg på personlig hos kommunen.

Finner som bor i Finland og jobber i Sverige

Hvis du er finsk statsborger og bor i Finland, men jobber i Sverige og mangler grunnleggende svenskkunnskaper, har du rett til svenskundervisning i kommunen der du jobber.

Du har rett til svenskundervisning fra og med andre kalenderhalvår det året du fyller 16 år.

Du må kontakte kommunen din for å få mer informasjon om undervisningstilbud.

Undervisning i nordiske språk i Sverige

Hvis du ønsker å studere svensk eller dansk, finsk, norsk og islandsk i Sverige, kan du kontakte en av de ti studentforeningene, et av Sveriges universiteter, folkehøyskoler, private aktører eller kommunen din for å få mer spesifikk informasjon om hvilke kurs de tilbyr.

Det er mange steder de tilbyr både kurs i allmenn svensk og spesialkurs for dem som har bruk for språket på jobben, for eksempel i helsevesenet. Du kan også velge mellom samtalekurs, uttalekurs og grammatikkurs i et studietempo som passer deg.

Noen studieforeninger tilbyr dessuten svenskundervisning som er rettet mot folk som snakker flytende dansk eller norsk.

Morsmålsundervisning og svenskundervisning for barn i Sverige

Reglene for morsmålsundervisning i Sverige er ulike avhengig av om det dreier seg om et nasjonalt minoritetsspråk eller et annet morsmål.

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.