Korkea-asteen koulutus Grönlannissa

Young people in Nuuk
Valokuvaaja
Mads Schmidt Rasmussen / norden.org
Tällä sivulla kerrotaan korkea-asteen koulutusmahdollisuuksista Grönlannissa.

Ylioppilastutkinnon (GUX) suoritettuasi voit hakea korkea-asteen koulutukseen. Grönlannissa on tarjolla lyhyttä, keskipitkää ja pitkää korkea-asteen koulutusta.

Lyhyt korkea-asteen koulutus, 2–3 vuotta

Lyhyen korkea-asteen koulutuksen voi suorittaa esimerkiksi ammattiakatemiassa (AU). Koulutusohjelmat valmistavat opiskelijoita kaupan, rahoitusalan, hallinnon, it-alan, kuljetuksen/logistiikan ja palvelualojen ammatteihin. Voit myös kouluttautua arktiseen matkailuun erikoistuneeksi matkaoppaaksi.

Koulutuksessa vuorottelevat kouluopetus ja käytännön harjoittelujaksot. Pääsyvaatimuksena on yleensä ylioppilastutkinto, mutta vaatimuksesta voidaan poiketa, jos hakijalla on sopivaa työkokemusta.

Lyhyttä korkea-asteen koulutusta tarjoavat seuraavat oppilaitokset:

 • Campus Kujalleq (Qaqortoq)
 • elintarvikealan oppilaitos Inuili (Narsaq)
 • kaupallisen alan oppilaitos Niuernermik Ilinniarfik (Nuuk)
Keskipitkä korkea-asteen koulutus, 3–4,5 vuotta

Grönlannissa on tarjolla alempaan korkeakoulututkintoon (bachelor) johtavia koulutusohjelmia, joissa vuorottelevat teoreettiset ja käytäntöpainotteiset opintojaksot. Opintoihin sisältyy työharjoittelu. Opinnot valmistavat johonkin tiettyyn ammattiin, kuten opettaja, sairaanhoitaja, toimittaja, sosiaalityöntekijä, tulkki tai farmaseutti.

Keskipitkää korkea-asteen koulutusta tarjoavat seuraavat oppilaitokset:

 • Grönlannin yliopisto Ilisimartusarfik (Nuuk)
 • kaupallisen alan oppilaitos Niuernermik Ilinniarfik (Nuuk).
 • teknisen alan oppilaitos KTI (Sisimiut)
 • sosiaalipedagogiseminaari (Ilulissat).
Pitkä korkea-asteen koulutus, 5–6 vuotta

Pitkä korkea-asteen koulutus koostuu alemmasta korkeakoulututkinnosta (bachelor) ja ylemmästä korkeakoulututkinnosta (kandidat), joista molemmat suoritetaan Grönlannin yliopistossa Ilisimatusarfikissa Nuukissa. Alempaa korkeakoulututkintoa opiskellessaan opiskelija saa laajat perustiedot jostain tietystä akateemisesta alasta. Monet haluavat tämän jälkeen syventää osaamistaan ja suorittaa ylemmän korkeakoulututkinnon.

Alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon voi suorittaa ainoastaan Grönlannin yliopistossa Ilisimatusarfikissa Nuukissa.

Alemman korkeakoulututkinnon voi suorittaa seuraavissa koulutusohjelmissa:

 • kauppatieteet
 • oikeustiede
 • kulttuuri- ja yhteiskuntahistoria
 • yhteiskuntatieteet
 • kielet, kirjallisuus ja media
 • teologia.

Ylemmän korkekoulututkinnon voi suorittaa seuraavissa koulutusohjelmissa:

 • kulttuuri- ja yhteiskuntahistoria
 • yhteiskuntatieteet
 • kielet, kirjallisuus ja media
 • Länsi-Pohjolan tutkimus.
Tutkijakoulut ja tohtoriohjelmat

Grönlannin yliopisto Ilisimatusarfik ja Grönlannin luontoinstituutti tarjovat yhteistyössä kolmivuotista tohtorintutkintoon (Ph.D.) johtavaa tutkijakoulutusta. Tohtorikoulutusta on tarjolla kaikilla tieteen pääaloilla: luonnontieteissä, yhteiskuntatieteissä ja humanistisissa tieteissä.

Jos olet Pohjoismaan kansalainen ja haluat opiskella Grönlannissa

Pohjoismaiden kansalaiset voivat opiskella Grönlannissa yhdenvertaisesti grönlantilaisten kanssa. Voit siis hakea opiskelupaikkaa grönlantilaisesta oppilaitoksesta ja opiskella siellä maksutta.

Jos haluat opiskella Nuukissa yhden lukukauden, voit tulla opiskelijavaihtoon Grönlannin yliopistoon Ilisimatusarfikiin. Vaihto-opiskelijoille on tarjolla tanskan-, grönlannin- ja englanninkielisiä kursseja. Vaihto-opiskelijoita otetaan vastaan kaikkialta maailmasta. Jos olet Pohjoismaan kansalainen, sinun kannattaa hakea opiskelijavaihtoon Erasmus+- tai Nordplus-ohjelman kautta, sillä näihin ohjelmiin osallistuvat hakijat asetetaan etusijalle. Ota yhteyttä oman oppilaitoksesi opintoneuvojaan ja kysy lisäohjeita.

Grönlannin opintotuki

Tiettyjen ehtojen täyttyessä voit saada grönlantilaista opintotukea. Ehdot ovat seuraavat:

 • Olet Tanskan kansalainen.
 • Asut vakinaisesti Grönlannissa.
 • Sinulla on opiskelupaikka ja opiskelet aktiivisesti.

Tanskalaiset ja färsaarelaiset opiskelijat täyttävät nämä ehdot, jos he asuvat vakinaisesti Grönlannissa ja opiskelevat aktiivisesti. Jos et täytä opintotuen saamisen ehtoja, voit hakea poikkeusta, mikäli pystyt dokumentoimaan, että sinulla on erityinen kytkös Grönlantiin.

Yleensä voit kuitenkin saada kotimaastasi opintotukea Grönlannissa suoritettaviin opintoihin.

Grönlannin opiskelija-asuntolat

Kaikissa Grönlannin opiskelukaupungeissa on opiskelija-asuntoloita. Asuntolapaikkoja hallinnoivat yksittäiset oppilaitokset.

Useimpien Nuukin opiskelija-asuntoloiden hallinnoinnista vastaa keskitetysti Kollegieadministrationens Fælleskontor (KAF).

Kun saat opiskelupaikan Grönlannista, voit kysyä ohjeita asuntolapaikan hakemiseen oppilaitoksesi opintotoimistosta.

Lisätietoja

Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, voit täyttää kysymyslomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.