Høyere utdanning på Grønland

Young people in Nuuk
Fotograf
Mads Schmidt Rasmussen / norden.org
Her kan du få oversikt over mulighetene for høyere utdanning på Grønland.

På Grønland kan du søke på høyere utdanning etter å ha avlagt eksamen på studieforberedende program (GUX). De grønlandske høyere utdanningene deles opp i kortere, mellomlange og lange høyere utdanninger.

Korte høyere utdanninger, 2–3 år.

En del av de korte høyere utdanningene på Grønland er akademiutdanninger (AU), som utdanner studentene til bestemte yrker innenfor eksempelvis handel, finans, administrasjon, IT, transport/logistikk og service. I tillegg finnes det også turistguideutdanninger med særskilt fokus på arktisk turisme.

De korte høyere utdanningene veksler mellom skoleopphold og praksis. Som utgangspunkt er adgangskravet en bestått GUX, men det kan gis dispensasjon i tilfeller der søkeren har relevant yrkeserfaring.

Du kan ta korte høyere utdanninger på:

 • Campus Kujalleq i Qaqortoq
 • INUILI, Levnedsmiddelskolen i Narsaq
 • Niuernermik Ilinniarfik, Grønlands Handelsskole i Nuuk
Mellomlange høyere utdanninger, 3–4,5 år.

På Grønland kan man ta en rekke bachelorutdanninger som kombinerer teoretisk og praksisorientert utdanning, og det er lagt inn praksisforløp i utdanningen. En profesjonsbachelor er rettet mot en bestemt profesjon som for eksempel lærer, sykepleier, journalist, sosialrådgiver, tolk, farmakonom og andre.

Mellomlange høyere utdanninger tilbys på:

 • Ilisimartusarfik, Grønlands Universitet i Nuuk
 • Niuernermik Ilinniarfik, Grønlands Handelsskole i Nuuk
 • KTI i Sisimiut
 • Socialpædagogisk Seminarium i Ilulissat
Lange høyere utdanninger, 5–6 år.

En lang høyere utdanning på Grønland består av en bachelor og en kandidat, som begge tas på Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet i Nuuk. En bachelor er en bred innføring i et akademisk fag, og mange velger derfor å ta en kandidatutdanning etterpå for å spesialisere seg innenfor et bestemt felt.

Bachelor- og kandidatutdanninger tilbys bare på Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet i Nuuk.

Her finnes det bachelorutdanninger innenfor:

 • Næringsøkonomi
 • Jus
 • Kultur- og samfunnshistorie
 • Samfunnsvitenskap
 • Språk, litteratur og medier
 • Teologi

Samt kandidatutdanninger innenfor:

 • Kultur- og samfunnshistorie
 • Samfunnsvitenskap
 • Språk, litteratur og medier
 • West Nordic Studies
Ph.d.-forskerutdanninger

I samarbeid mellom Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, og Grønlands Naturinstitut tilbys det en treårig forskerutdanning som munner ut i en ph.d.-grad. Det tilbys ph.d.-stillinger innenfor alle vitenskapelige hovedområder: naturvitenskapelige, samfunnsvitenskapelige samt humanistiske.

Hvis du er nordisk statsborger og vil studere på Grønland

Er du nordisk statsborger, kan du studere på Grønland på like fot med grønlandske studenter. Du kan derfor søke om opptak på en grønlandsk utdanningsinstitusjon, der du kan studere gratis.

Har du lyst til å studere et enkelt semester i Nuuk, tilbyr Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, studieplasser til gjestestudenter. Her tilbys det kurs på dansk, grønlandsk og engelsk. Det tas opp gjestestudenter fra hele verden, men er du nordisk borger, kan du med fordel søke gjennom Erasmus+ eller Nordplus, ettersom du da får fortrinnsrett til en studieplass. Kontakt studieveilederen på ditt studium for å få veiledning.

Grønlandsk utdanningsstøtte

Det gjelder særskilte betingelser for å motta grønlandsk utdanningsstøtte. Du må være:

 • dansk statsborger
 • bosatt på Grønland
 • innskrevet på en utdanning og være studieaktiv

Danske og færøyske studenter oppfyller betingelsene hvis de er bosatt på Grønland og er studieaktive. Oppfyller du ikke betingelsene, kan du søke om dispensasjon hvis du kan dokumentere en særskilt tilknytning til Grønland.

I de fleste tilfeller kan du i stedet ta med utdanningsstøtte fra hjemlandet.

Studentboliger på Grønland

Alle grønlandske studiebyer har studentboliger til rådighet. Studentboliger administreres av den enkelte utdanningsinstitusjon.

I Nuuk er de fleste studentboligene samlet i Kollegieadministrationens Fælleskontor (KAF).

Når du blir tatt opp til en utdanning på Grønland, kan du få veiledning om å søke om studentbolig hos studieadministrasjonen på utdanningsinstitusjonen din.

Mer informasjon

Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.