Korkea-asteen koulutus Tanskassa

Højere videregående uddannelser i Danmark
Tältä sivulta saat tietoa Tanskan yliopistoista, ammattikorkeakouluista ja ammattiakatemioista sekä siitä, miten haet opiskelemaan Tanskaan.

Tanskassa on tarjolla monipuolista korkea-asteen koulutusta. Korkea-asteen opintoja voi suorittaa Tanskassa yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja ammattiakatemioissa. Pääsyvaatimuksena on yleensä lukiotutkinto. 

Pohjoismaiden välillä on voimassa sopimus, joka takaa opiskelijoille pääsyn korkea-asteen koulutukseen muissa Pohjoismaissa. Sopimus antaa kaikille Pohjoismaiden asukkaille mahdollisuuden hakea muiden Pohjoismaiden tarjoamaan korkea-asteen koulutukseen yhtäläisillä ehdoilla. Jos asut jossain Pohjoismaassa ja haluat opiskella Tanskassa, voit siis hakea korkea-asteen koulutukseen Tanskaan samoilla ehdoilla kuin Tanskassa asuvat hakijat. 

Lisätietoja Tanskan korkea-asteen koulutuksesta saat Uddannelsesguiden-oppaasta.

Yliopistot (universitet)

Yliopistot tarjovat kolme vuotta kestävää, alempaan korkeakoulututkintoon (bachelor) johtavaa koulutusta sekä kaksi vuotta kestävää, ylempään korkeakoulututkintoon (kandidat) johtavaa koulutusta. Ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin pääsee, kun alempi korkeakoulututkinto on suoritettu. Yliopistotutkinnon suorittaminen voi siis kestää kaiken kaikkiaan viisi vuotta.

Ylemmän korkekoulututkinnon suorittanut opiskelija voi hakea tutkijan virkaa ja opiskella tohtoriksi (Ph.D.).

Yliopistokoulutus on tieteellistä koulutusta, ja opinnot pohjautuvat alan tieteellisiin teorioihin ja menetelmiin. Opiskelija saa sekä hyvin laajat että syvälliset tiedot opiskelemastaan aineesta.

Ammattiakatemiat ja ammattikorkeakoulut

Ammattiakatemiat ja ammattikorkeakoulut tarjoavat seuraavantyyppistä koulutusta:

 • ammattiakatemiatutkinto, jonka suorittaminen kestää 1,5–2,5 vuotta
 • ammattikorkeakoulututkinto, jonka suorittaminen kestää yleensä 3–4 vuotta
 • ammattikorkeakoulututkinto 1,5 vuoden mittaisena täydennystutkintona

Ammattiakatemiatutkinnon suoritettuaan opiskelija voi useimmiten suorittaa saman alan täydentävän tutkinnon ammattikorkeakoulussa.

Ammattiakatemia (erhvervsakademi)

Ammattiakatemiatutkinnon suorittaminen kestää useimmiten kaksi vuotta. Koulutusta nimitettiin Tanskassa aiemmin lyhyeksi korkea-asteen koulutukseksi (kort videregående uddannelse). Koulutus koostuu oppilaitoksessa annettavasta teoreettisesta opetuksesta ja vähintään kolmen kuukauden mittaisesta työpaikalla suoritettavasta harjoittelujaksosta. Työharjoittelun voi suorittaa joko Tanskassa tai ulkomailla.

Esimerkkejä ammattiakatemiatutkinnoista:

 • tandplejer (Suomessa lähinnä suuhygienisti)
 • byggetekniker (Suomessa lähinnä rakennuspiirtäjä)
 • sprogofficer (puolustusvoimien ja poliisin kieliasiantuntija)
 • multimediedesigner (multimediasuunnittelija)
 • handelsøkonom (Suomessa lähinnä tradenomi)

Tanskankielinen tutkintonimike koostuu koulutuslinjan nimestä ja AK-tunnuksesta (esimerkiksi handelsøkonom AK). Englanninkielinen tutkintonimike on AP Graduate in.

Ammattikorkeakoulu (professionshøjskole)

Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaminen kestää yleensä 3,5 vuotta. Koulutusta nimitettiin Tanskassa aiemmin keskipitkäksi korkea-asteen koulutukseksi (mellemlang videregående uddannelse). Koulutuksessa nivoutuvat yhteen teoreettinen opetus ja käytännön koulutusjaksot. Käytännön jaksot sekä terveysalan koulutusohjelmiin liittyvät kliiniset opinnot kestävät vähintään 6 kuukautta, mutta joissakin koulutusohjelmissa käytännön jaksot ovat tätäkin pitempiä.

Ammattikorkeakoulutus voidaan järjestää siten, että vähintään viimeiset 1,5 vuotta soveltuvat ammattiakatemiatutkintoa täydentäville opiskelijoille. Opintojen viimeisiin 1,5 vuoteen sisältyy tällöin vähintään 3 kuukauden mittainen käytännön jakso.

Oppilaitokset voivat myös tarjota ammattiakatemiasta valmistuneille opiskelijoille räätälöityä täydennystutkintokoulutusta. Ammattiakatemiatutkinnon ja sen jatkoksi opiskeltavan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaminen kestää tällöin yhteensä vähintään kolme ja useimmiten neljä vuotta.

Esimerkkejä ammattikorkeakoulututkinnoista:

 • pædagog (lastentarhanopettaja)
 • folkeskolelærer (peruskoulunopettaja)
 • skuespiller (näyttelijä)
 • journalist (toimittaja)
 • skibsofficer (Suomessa lähinnä perämies)
 • sygeplejerske (sairaanhoitaja)
 • diplomingeniør (insinööri)

Ammattikorkeakoulusta valmistuneen henkilön tanskankielinen tutkintonimike on Professionsbachelor. Englanninkielinen tutkintonimike on Bachelor of.

Muu koulutus

Yliopisto-, ammattikorkea- ja ammattiakatemiakoulutuksen lisäksi Tanskassa on tarjolla esimerkiksi erityyppistä taiteen alan koulutusta. Myös puolustusvoimilla ja poliisilla on omat koulutusjärjestelmänsä.

Hakeminen korkea-asteen koulutukseen Tanskassa

Kaikilla Pohjoismaiden asukkailla on oikeus hakea korkea-asteen koulutukseen Tanskaan yhtäläisillä ehdoilla. Kaikkien ulkomaisella tutkinnolla hakevien hakuaika päättyy kuitenkin 15.3. klo 12. 

Aloituspaikat on jaettu kahteen kiintiöön eli ykkös- ja kakkoskiintiöön. Pohjoismaiden kansalaiset arvioidaan molemmissa kiintiöissä.

Opiskelupaikkaa voi hakea osoitteessa optagelse.dk.

Kiintiö 1: Haku lukiotodistuksen perusteella

Ykköskiintiössä opiskelupaikkaa haetaan koulutukseen oikeuttavan päättötodistuksen keskiarvolla. Huomioon otetaan ainoastaan alkuperäisen päättötodistuksen keskiarvo, joten myöhemmin mahdollisesti suoritettujen täydentävien aineiden arvosanoilla ei ole merkitystä hakutilanteessa.

Vaikka olisit ylioppilastutkinnon jälkeen parantanut keskiarvoasi suorittamalla täydentäviä kursseja, voit hakea korkea-asteen koulutukseen Tanskassa siis vain alkuperäisellä todistuksellasi.

Täydentävät kurssit voidaan mahdollisesti lukea hyväksi, jotta täyttäisit tasovaatimukset tietyissä oppiaineissa.

Kiintiö 2: Haku aiempien opintojen ja muun kokemuksen perusteella

Kakkoskiintiössä aloituspaikat jaetaan kokonaisvaltaisemman arvion pohjalta. Tällöin otetaan huomioon oppilaitoksesta ja koulutusohjelmasta riippuen muun muassa hakijan työkokemus, täydentävä koulutus ja kansanopistokurssit.

Opintosuoritusten hyväksilukeminen

Jos olet aiemmin suorittanut tutkinnon tai sen osia, voit anoa yhden tai useamman aineen hyväksilukemista uuteen tutkintoon.

Tiedustele asiaa suoraan omasta oppilaitoksestasi.

Lisätietoja

Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.