Högre utbildning på Grönland

Young people in Nuuk
Fotograf
Mads Schmidt Rasmussen / norden.org
Här får du en översikt av möjligheterna till högre utbildning på Grönland.

På Grönland kan du söka till högre utbildning efter studentexamen (GUX). De grönländska högre utbildningarna delas in i korta, medellånga och långa högre utbildningar.

Korta högre utbildningar, 2–3 år

En del av de korta högre utbildningarna på Grönland är akademiutbildningar (AU) som utbildar studenter för specifika yrken inom områden som handel, finans, administration, IT, transport/logistik och service. Dessutom finns det turistguideutbildningar med särskilt fokus på arktisk turism.

De korta högre utbildningarna innehåller både skolundervisning och praktik. I princip är kravet för att bli antagen en godkänd studentexamen, GUX, men man kan få dispens om den sökande har relevant yrkeserfarenhet.

Du kan läsa korta högre utbildningar på

 • Campus Kujalleq i Qaqortoq
 • Livsmedelsskolan Inuili i Narsaq
 • Grönlands handelsskola Niuernermik Ilinniarfik i Nuuk.
Medellånga högre utbildningar, 3–4,5 år

På Grönland kan man läsa ett antal kandidatutbildningar som kombinerar teoretisk och praktisk utbildning, där praktikperiod ingår i utbildningen. Kandidatutbildningar med yrkesinriktning har ett specifikt yrke som mål, till exempel lärare, sjuksköterska, journalist, socialarbetare, tolk och farmakonom.

Du kan läsa medellånga högre utbildningar på

 • Grönlands universitet Ilisimatusarfik i Nuuk
 • Grönlands handelsskola Niuernermik Ilinniarfik i Nuuk
 • KTI i Sisimiut
 • Socialpedagogiskt seminarium i Ilulissat.
Långa högre utbildningar, 5–6 år

En högre utbildning på Grönland består av en kandidat och en master, som bägge läses på Grönlands universitet Ilisimatusarfik i Nuuk. Kandidatutbildningen är en bred introduktion till ett akademiskt ämne, och många väljer därför att läsa en masterutbildning efteråt för att specialisera sig inom ett visst område.

Kandidat- och masterutbildningar ges endast på Grönlands universitet Ilisimatusarfik i Nuuk.

Kandidatutbildningar finns inom

 • företagsekonomi
 • juridik
 • kultur- och samhällshistoria
 • samhällsvetenskap
 • språk, litteratur och media
 • teologi.

Masterutbildningar finns inom

 • kultur- och samhällshistoria
 • samhällsvetenskap
 • språk, litteratur och media
 • västnordiska studier.
Forskarutbildningar

Grönlands universitet Ilisimatusarfik erbjuder i samarbete med Grönlands naturinstitut en treårig forskarutbildning som leder till en doktorsexamen. Doktorandtjänster finns inom alla huvudsakliga forskningsområden: naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora.

Om du är nordisk medborgare och vill studera på Grönland

Om du är medborgare i ett nordiskt land kan du studera på Grönland på samma villkor som grönländska studenter. Du kan därför söka till en grönländsk läroanstalt, där du kan studera gratis.

Grönlands universitet Ilisimatusarfik erbjuder också kurser för gäststudenter som vill studera en termin i Nuuk. Dessa kurser ges på danska, grönländska och engelska. Universitetet välkomnar gäststudenter från hela världen, men om du är nordisk medborgare kan du söka via Erasmus+ eller Nordplus och få förtur i antagningen. Kontakta studievägledaren på din institution för mer information.

Grönländskt studiestöd

För att få grönländskt studiestöd gäller särskilda villkor. Du bör vara

 • dansk medborgare
 • bosatt på Grönland
 • inskriven på en utbildning och studera aktivt.

Danska och färöiska studenter uppfyller villkoren om de är bosatta på Grönland och studerar aktivt. Om du inte uppfyller villkoren kan du ansöka om dispens om du kan visa att du har en särskild anknytning till Grönland.

I de flesta fall kan du istället få studiestöd från ditt hemland.

Studentbostäder och studentkorridorer på Grönland

På alla grönländska studieorter finns det studentkorridorer (kollegier). Rum i studentkorridor administreras av den enskilda läroanstalten.

I Nuuk administreras de flesta studentkorridorer av Kollegieadministrationens Fælleskontor (KAF).

När du blir antagen på en utbildning på Grönland kan du få hjälp med att ansöka om rum i studentkorridor hos skoladministrations på din läroanstalt.

Mer information

Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.