Raskaus ja synnytys Suomessa

Raskaus ja synnytys Suomessa
Photographer
Aditya Romansa on Unsplash
Tästä osiosta löydät tietoa raskauden seurannasta ja synnytyksestä Suomessa.

Tässä artikkelissa käsitellään raskauden seurantaa ja synnytystä Suomessa. Tietoa synnytyksen jälkeisistä etuuksista lapsiperheille löytyy artikkelista Suomen etuudet lapsiperheille.

Ahvenanmaalla noudatetaan pääpiirteissään samoja sääntöjä kuin Suomessa. Ahvenanmaan ja Suomen järjestelmien välisiä eroja käsitellään artikkelissa Raskaus ja synnytys Ahvenanmaalla.

Raskauden seuranta

Jos henkilöllä on Suomessa kotikunta, on hänellä oikeus kunnallisen terveyskeskuksen tarjoamiin maksuttomiin neuvolapalveluihin raskauden aikana ja sen jälkeen. Raskaana olevalle tarjotaan normaalisti sujuvan raskauden aikana neuvolassa vähintään 8-10 tarkastusta terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanotolla. Neuvolatarkastukset jatkuvat syntymän jälkeen vähintään 15 kertaa.

Toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä sairausvakuutetut ja Suomessa tilapäisesti oleskelevat ovat oikeutettuja Suomessa lääketieteellisesti välttämättömään hoitoon, johon raskauden seuranta lasketaan.

Synnytys

Synnytys sisältyy kunnallisten terveyspalveluiden tarjoamaan erikoissairaanhoitoon, johon kuntalaisella Suomessa on oikeus. Myös Suomessa tilapäisesti oleskelevalla ja toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä sairausvakuutetulla on oikeus saada synnytykseen liittyvä hoito kuntalaisen asiakasmaksulla. Synnytyshoidosta perittävä maksu voi vaihdella kunnittain.

Toisessa Pohjoismaassa sairausvakuutettu henkilö osoittaa oikeutensa synnytykseen liittyvään hoitoon kotimaassaan hyväksyttävällä virallisella henkilöllisyystodistuksella (esim. ajokortti tai passi), jonka lisäksi on ilmoitettava vakituinen osoite toisessa Pohjoismaassa. Oikeuden voi todistaa myös eurooppalaisella sairaanhoitokortilla.

Suomeen varta vasten synnyttämään toisesta EU- tai Eta-maasta tai Sveitsistä tulevat tarvitsevat kotimaastaan hoitoon hakeutumisen ennakkoluvan, jos haluavat saada synnytyksen ja siihen liittyvän hoidon Suomessa kuntalaisen asiakasmaksulla.

Lisätietoja

Ota yhteyttä viranomaiseen
Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.