Graviditet og fødsel i Finland

Raskaus ja synnytys Suomessa
Fotograf
Aditya Romansa on Unsplash
I dette afsnit finder du information om kontrol i forbindelse med graviditet og fødsel i Finland.

Her kan du læse om kontrol i forbindelse med graviditet og fødsel i Finland. Information om familieydelser efter fødslen findes på siden "Ydelser til børnefamilier i Finland".

På Åland gælder stort set de samme regler som i Finland. Forskellene mellem reglerne på Åland og i Finland beskrives på siden "Graviditet og fødsel på Åland".

Kontrol under graviditet

Personer, som bor i en finsk kommune, har ret til gratis rådgivning i det kommunale sundhedscenter under graviditeten og efterfølgende. Den gravide tilbydes som regel mindst 8-10 undersøgelser hos sundhedsplejerske og læge under graviditeten. Der er mindst 15 kontroller efter fødslen.

Personer, som er sygeforsikrede i et andet EU-/EØS-land eller Schweiz, og som opholder sig midlertidigt i Finland, har ret til den nødvendige lægehjælp i Finland – og kontrolundersøgelser under graviditet henregnes hertil.

Fødsel

Sundhedsydelser i forbindelse med fødsel indgår i den særlige behandling, som borgere i de finske kommuner har ret til. Personer, som opholder sig midlertidigt i Finland, og som er sygeforsikret i et andet EU-, EØS-land eller Schweiz, har ret til behandling i forbindelse med fødsel mod betaling af en kommunal afgift. Denne afgift kan variere fra kommune til kommune.

Personer, som er sygeforsikret i et andet nordisk land, har ret til behandling i forbindelse med fødsel mod forevisning af offentlig legitimation, som er godkendt i hjemlandet (for eksempel kørekort eller pas). Samtidig skal man oplyse sin faste adresse i det andet nordiske land. Det europæiske sygesikringskort er også gyldig legitimation.

Personer, som kommer til Finland fra et andet EU-/EØS-land eller Schweiz for at føde, skal have en forhåndstilladelse fra hjemlandet til at få behandling, hvis de ønsker at føde og modtage sundhedsydelser i forbindelse med fødslen til den samme afgift som permanent bosatte i Finland.

Yderligere information

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.