Graviditet och förlossning i Finland

Raskaus ja synnytys Suomessa
Photographer
Aditya Romansa on Unsplash
Här kan du läsa om graviditetsuppföljning och förlossning i Finland.

Den här artikeln handlar om graviditetsuppföljning och förlossning i Finland. Information om familjeförmåner efter förlossningen hittar du på sidan Finska förmåner för barnfamiljer.

På Åland gäller i stort sett samma regler som i Finland. Skillnaderna mellan Åland och Finland beskrivs på sidan Graviditet och förlossning på Åland.

Uppföljning av graviditeten

Om du har din hemkommun i Finland har du rätt till de kostnadsfria mödravårdstjänster som erbjuds av de kommunala hälsocentralerna under graviditeten och efter den. Gravida erbjuds normalt 8–10 kontroller hos sjuksköterska och läkare på mödravårdscentral (rådgivningsbyrå) under en normal graviditet. Besöken fortsätter efter förlossningen med minst 15 besök.

Om du är sjukförsäkrad i ett annat EU-/EES-land eller i Schweiz och vistas tillfälligt i Finland har du rätt till medicinskt nödvändig sjukvård i Finland, vilket uppföljning av graviditet räknas som.

Förlossning

Förlossning ingår i den specialsjukvård som erbjuds inom ramen för de kommunala hälsovårdstjänsterna som personer som bor i en kommun i Finland har rätt till. Även om du vistas tillfälligt i Finland och är sjukförsäkrad i ett annat EU-/EES-land eller i Schweiz har du rätt att få vård i samband med förlossning till samma pris som kommuninvånarna. Avgiften för förlossningsvård kan variera mellan kommunerna.

Om du omfattas av sjukförsäkringen i ett annat nordiskt land bevisar du din rätt till förlossningsvård genom att visa upp en officiell identitetshandling (exempelvis körkort eller pass). Dessutom ska du ange din permanenta adress i ett annat nordiskt land. Du kan också visa upp det europeiska sjukförsäkringskortet.

Den som kommer till Finland enkom för att föda från ett EU-/EES-land eller från Schweiz behöver ett förhandstillstånd från hemlandet för att få förlossningen och tillhörande vård i Finland till samma pris som kommuninvånarna.

Mer information

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.