Suomen vanhempainetuudet

Suomen etuudet lapsiperheille
Tällä sivulla kerrotaan Suomen vanhempainetuuksista, joita ovat äitiysavustus ja erilaiset vanhempainpäivärahat. Säännöt koskevat myös Ahvenanmaata.

Kansaneläkelaitos (Kela) maksaa lapsiperheelle useita erilaisia etuuksia, jos perhe kuuluu Suomen sosiaaliturvaan. Tällä sivulla kerrotaan aikajärjestyksessä ensin äitiysavustuksesta ja sitten erilaisista vanhempainpäivärahoista.

Vanhempainpäivärahat uudistuivat 1.8.2022 alkaen. Uudistuksen mukaisia vanhempainpäivärahoja maksetaan, kun lapsen laskettu aika on 4.9.2022 tai myöhemmin.

Lastenhoidon tuista eli kotihoidon tuesta ja yksityisen hoidon tuesta kerrotaan sivulla Päivähoito Suomessa. Lapsilisästä kerrotaan sivulla Suomen lapsilisä.

Äitiysavustus

Kun olet ollut raskaana vähintään 5 kuukautta (154 päivää), voit hakea äitiysavustusta. Äitiysavustuksen saat joko rahana tai äitiyspakkauksena, jossa on vauvanvaatteita ja lastenhoitotarvikkeita. Jos valitset rahan, saat 170 euroa, josta ei tarvitse maksaa veroa.

Lue lisää äitiysavustuksesta Kelan sivuilta. Muista raskauteen ja synnytykseen liittyvistä asioista voit lukea sivulta Raskaus ja synnytys Suomessa.

Vanhempainvapaat ja -päivärahat, kun laskettu aika on ennen 4.9.2022

Kun saat lapsen, voit hakea Kelan vanhempainpäivärahoja. Niitä ovat äitiysraha, isyysraha, vanhempainraha ja lisäksi erityisäitiysraha, jota maksetaan, jos joudut jäämään pois työstä sen riskien takia. Jotta saisit päivärahaa, sinun täytyy olla sairausvakuutettuna Suomessa 180 päivää välittömästi ennen lapsen syntymää. Jos olet ollut vakuutettuna toisessa Pohjoismaassa, EU- tai Eta-maassa, sekin aika voidaan laskea mukaan.

Äitiysraha ja erityisäitiysraha

Äitiysvapaalle voi jäädä 30−50 arkipäivää eli noin 5−8 viikkoa ennen laskettua aikaa. Saat itse valita, milloin aloitat äitiysvapaasi. Äitiysrahaa maksetaan äidille 105 arkipäivältä. Jos työhösi liittyy tiettyjä vaaratekijöitä, voit hakea erityisäitiysrahaa jo aikaisemmin.

Vanhempainraha

Äitiysrahakauden jälkeen maksetaan 158 arkipäivää vanhempainrahaa, joka voidaan maksaa jommallekummalle vanhemmista. Isä ja äiti voivat pitää osittaisen vanhempainvapaan myös samaan aikaan, jolloin molemmat saavat Kelasta osittaista vanhempainrahaa.

Isyysraha

Isyysrahaa maksetaan isälle yhteensä enintään 54 arkipäivältä. Osa isyysrahapäivistä voi olla päällekkäisiä äidin päivärahapäivien kanssa. Isälle myönnettävät päivärahat tulee käyttää ennen kuin lapsi täyttää kaksi vuotta.

Vanhempainvapaat ja päivärahat, kun laskettu aika on 4.9.2022 tai myöhemmin 

Kun saat lapsen, voit hakea Kelan vanhempainpäivärahoja. Niitä ovat raskausraha, vanhempainraha ja lisäksi erityisraskausraha, jota maksetaan, jos joudut jäämään pois työstä sen riskien takia. Jotta saisit päivärahaa, sinun täytyy olla sairausvakuutettuna Suomessa. Vanhempainpäivärahoja maksetaan vain, jos olet pois työstä. Poikkeuksena on osittaisena maksettava vanhempainraha, jota maksetaan osa-aikatyön ajalta.

Raskausraha ja erityisraskausraha

Raskausvapaalle voi jäädä 14-30 arkipäivää eli noin 2-5 viikkoa ennen laskettua aikaa. Saat itse valita, milloin aloitat raskausvapaasi. Raskausrahaa maksetaan synnyttävälle vanhemmalle 40 arkipäivältä. Jos työhösi liittyy tiettyjä vaaratekijöitä, voit hakea erityisraskausrahaa jo aikaisemmin.
 

Vanhempainraha

Vanhempainrahaa maksetaan yhden lapsen perusteella yhteensä enintään 320 arkipäivältä. Vanhempainrahapäivät jaetaan tasan vanhempien kesken, eli molemmilla vanhemmilla on käytettävissä 160 vanhempainrahapäivää. Vanhemmat voivat saada osan vanhempain- tai raskausrahasta samanaikaisesti. Vanhempainrahat pitää käyttää siihen mennessä, kun lapsi täyttää kaksi vuotta. Vanhempi voi tehdä osa-aikatyötä ja saada vanhempainrahaa osittaisena.

Muutto ja lapsiperheiden etuudet

Sille, missä tilanteessa voit siirtää yhdessä Pohjoismaassa kertyneet vanhempainpäivärahaoikeutesi toiseen Pohjoismaahan, on tiukkoja ehtoja. Ehtoihin kannattaa tutustua ennen muuttoa.

Muutatko Suomesta toiseen Pohjoismaahan?

Jos muutat Suomesta toiseen Pohjoismaahan vakinaisesti, kun saat vanhempainpäivärahaa etkä enää työskentele Suomessa, maksaa Suomi meneillään olevan päivärahajakson loppuun muutosta huolimatta. Kotihoidon tuen maksaminen katkeaa kuitenkin muuttopäivänä, jollei kyseessä ole Suomessa edelleen työskentelevän henkilön perheenjäsenestä.

Suomalaisia vanhempainetuuksia voidaan tietyissä tapauksissa myöntää tilapäisesti ulkomailla oleskeleville. Edellytyksenä on, että hakija kuuluu ulkomailla oleskelustaan huolimatta Suomen sosiaaliturvaan.

Ilmoita muutosta aina Kelaan.

Muutatko toisesta Pohjoismaasta Suomeen?

Jos muutat Suomeen ja sinulle on jo alettu maksaa vanhempainetuutta toisesta Pohjoismaasta, entinen kotimaa maksaa etuuden loppuun asti muutosta huolimatta. Kysy lisätietoja etuuden myöntäneeltä taholta tai lue lisää kyseisen maan vanhempainetuuksista.

Mikäli lasta odottava henkilö muuttaa Suomeen ennen kuin toinen Pohjoismaa on alkanut maksaa vanhempainetuutta, hän voi hakea vanhempainetuutta Suomen Kelalta, mikäli hänen katsotaan muuttaneen Suomeen vakinaisesti tai jos hän on työskentelynsä perusteella Suomen sosiaaliturvassa.

Kun laskettu aika on ollut ennen 4.9.2022, on isällä oikeus isyysvapaaseen ja isyysrahaan Suomessa, vaikka toinen vanhemmista saa vanhempainetuutta toisesta Pohjoismaasta. Edellytys kuitenkin on, ettei isä työskentele toisessa maassa. 

Jos laskettu aika taas on ollut 4.9.2022 tai myöhemmin, on toisella vanhemmalla Suomessa oikeus vanhempainvapaaseen, vaikka toinen vanhemmista saa vanhempainetuutta toisesta Pohjoismaasta. Silloin vanhempi voi saada kaikki 320 vanhempainrahapäivää Suomesta edellyttäen, että vanhempi ei työskentele toisessa maassa.

Ilmoita muutosta Kelaan sekä lähtömaasi vastaavaan laitokseen.

Lisätietoja

Ota yhteyttä viranomaiseen
Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.