Graviditet og fødsel i Finland

Raskaus ja synnytys Suomessa
Fotograf
Aditya Romansa on Unsplash
Her finner du informasjon om oppfølging av graviditet og fødsel i Finland.

I denne artikkelen omtales oppfølging av graviditet og fødsel i Finland. Informasjon om ytelser til barnefamilier etter fødselen finner du i artikkelen Finske foreldrepenger.

På Åland følges i hovedtrekk de samme reglene som i Finland. Forskjellene på systemene på Åland og i Finland behandles i artikkelen Graviditet og fødsel på Åland.

Oppfølging av graviditet

Hvis man har hjemkommune i Finland, har man rett til gratis rådgivningstjeneste ved kommunal helsestasjon under og etter graviditeten. Gravide tilbys vanligvis minst 10–14 kontroller hos sykepleier og lege i løpet av graviditet som forløper normalt. Etter fødselen gjennomføres minst 15 videre kontroller.

Personer som er sykeforsikret i et annet EU- eller EØS-land eller Sveits og oppholder seg midlertidig i Finland, har rett til nødvendig medisinsk behandling i landet. Dette omfatter også oppfølging av graviditet.

Fødsel

Fødsel omfattes av de kommunale spesialhelsetjenestene som alle kommuneinnbyggere i Finland har rett til. Også personer som oppholder seg midlertidig i Finland og er sykeforsikret i et EU- eller EØS-land eller Sveits, har rett til helsetjenester i tilknytning til fødsel, med betaling etter kommunal takst. Betalingen kan variere fra kommune til kommune.

Personer som er sykeforsikret i et annet nordisk land, bekrefter sin rett til helsetjenester i tilknytning til fødsel med offentlig legitimasjon som er godkjent i hjemlandet (f.eks. førerkort eller pass). I tillegg må man oppgi fast adresse i et annet nordisk land. Retten kan også bekreftes med europeisk helsetrygdkort.

Personer som kommer fra et annet EU- eller EØS-land eller Sveits til Finland for å føde, trenger en forhåndstillatelse fra hjemlandet til å søke behandling hvis de ønsker dette til samme avgift som fastboende i Finland.

Ytterligere informasjon

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.