Oikeus terveyspalveluihin Suomessa

Oikeus terveyspalveluihin Suomessa
Tällä sivulla kerrotaan oikeudestasi terveyspalveluihin Suomessa, kun asut tai työskentelet Suomessa. Sivulla kerrotaan myös oikeudesta saada hoitoa, kun oleskelet tilapäisesti Suomessa tai olet hakeutumassa hoitoon toiseen Pohjoismaahan. Säännöt koskevat myös Ahvenanmaata.

Suomessa asuvana tai työskentelevänä sinulla on oikeus terveyspalveluihin. Myös Suomessa tilapäisesti oleskelevana sinulla on oikeus tiettyihin palveluihin. Lisäksi sinulla on oikeus hakeutua Suomesta hoitoon toiseen Pohjoismaahan tai toisesta Pohjoismaasta hoitoon Suomeen.

Jos sairastut, kun asut tai työskentelet Suomessa

Jos asut väestörekisterin mukaan Suomessa, sinulla on yleensä oikeus kotikuntasi julkiseen terveydenhuoltoon terveyskeskuksessa tai sairaalassa. Voit myös kääntyä yksityisen lääkäriaseman puoleen. Työssäkäyvien terveydenhuollosta vastaa usein työnantaja. Jos olet opiskelija, voit myös kääntyä yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoiden terveysasemien puoleen.

Kela-kortti ja eurooppalainen sairaanhoitokortti

Kela-kortti on todistus siitä, että sinulla on oikeus sairausvakuutusetuuksiin Suomessa. Tarvitset kortin saadaksesi sairausvakuutuskorvauksia suoraan apteekissa ja yksityisillä lääkäriasemilla. 

Voit hakea Kansaneläkelaitoksen (Kela) etuuksia ja Kela-korttia Kelan asiointipalvelussa. Jos et ole aiemmin hakenut etuuksia tai Kela-korttia ja olet muuttanut Suomeen, tee etuus- tai Kela-korttihakemuksen lisäksi ilmoitus Suomeen muutosta. Saat hakemaasi etuutta koskevan kirjallisen päätöksen. Jos muuttosi Suomeen katsotaan vakinaiseksi, sinulle lähetetään Kela-kortti.

Jos sinut on sairausvakuutettu Suomessa, sinulla on oikeus Kelan myöntämään eurooppalaiseen sairaanhoitokorttiin (European Health Insurance Card, EHIC). Kortin avulla voit saada lääketieteellisesti välttämätöntä sairaanhoitoa, kun matkustat tai oleskelet tilapäisesti toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä.

Korvausta kustannuksista

Kun näytät Kela-kortin, saat yleensä lääkkeistä tai lääkärinpalkkiosta sairausvakuutuskorvauksen heti. Ellet saa korvausta heti, voit hakea sitä Kelasta kuuden kuukauden kuluessa. Korvausta haetaan hakemuslomakkeella. Voit saada korvausta esimerkiksi joistakin lääkkeistä, osasta yksityislääkärin palkkiota sekä matkoista lääkäriin, terveyskeskukseen, sairaalaan tai yksityiselle lääkäriasemalle.

Suomessa asuvilla merimiehillä ja rajatyöntekijöillä on oikeus sairaanhoitoon sekä työskentely- että asuinmaassaan. Hoitokustannuksista vastaa maa, jossa merimies tai rajatyöntekijä on sairausvakuutettu. Kela myöntää merimiehille ja rajatyöntekijöille pyynnöstä todistuksen oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa.

Jos sairastut, kun oleskelet Suomessa tilapäisesti

Jos olet sairausvakuutettu toisessa Pohjoismaassa ja sairastut äkillisesti Suomessa ollessasi, olet oikeutettu saamaan hoitoa sairauteesi. Toisessa Pohjoismaassa sairausvakuutettujen tulisi päästä hoitoon Suomen julkiseen terveydenhuoltoon passia tai virallista henkilökorttia näyttämällä ja ilmoittamalla vakituisen osoitteensa toisessa Pohjoismaassa, tai jos sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti.

Hoitoon hakeutuminen toiseen Pohjoismaahan

Voit halutessasi hakeutua hoitoon toiseen Pohjoismaahan. Voit hakeutua hoitoon joko ennakkoluvalla tai ilman ennakkolupaa. Jos sinulla ei ole ennakkolupaa, voit usein hakea korvausta jälkikäteen asuinmaasi sairausvakuutuslaitoksesta.

Jos asut Suomessa ja haluat hakeutua hoitoon toiseen Pohjoismaahan

Jos asut Suomessa ja haluat hakeutua hoitoon toiseen Pohjoismaahan, voit hakea Kelalta joko ennakkolupaa tai jälkikäteen korvausta.

Ota yhteyttä viranomaiseen
Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, voit täyttää kysymyslomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.