Oikeus terveyspalveluihin Suomessa

Oikeus terveyspalveluihin Suomessa
Tällä sivulla kerrotaan oikeudestasi terveyspalveluihin, kun asut tai työskentelet Suomessa. Julkisen ja yksityisen terveyden- ja sairaanhoidon lisäksi sivulla kerrotaan lääke- ja matkakustannusten korvauksista. Sivulla kerrotaan myös oikeudesta saada hoitoa, kun oleskelet tilapäisesti Suomessa tai olet hakeutumassa hoitoon toiseen Pohjoismaahan. Säännöt koskevat myös Ahvenanmaata.

Suomessa asuvana tai työskentelevänä sinulla on oikeus terveyspalveluihin. Myös Suomessa tilapäisesti oleskelevana sinulla on oikeus tiettyihin palveluihin. Lisäksi sinulla on oikeus hakeutua Suomesta hoitoon toiseen Pohjoismaahan tai toisesta Pohjoismaasta hoitoon Suomeen.

Jos sairastut, kun asut tai työskentelet Suomessa

Jos asut väestörekisterin mukaan Suomessa, sinulla on yleensä oikeus kotikuntasi julkiseen terveydenhuoltoon terveyskeskuksessa tai sairaalassa. Voit myös kääntyä yksityisen lääkäriaseman puoleen. Työssäkäyvien terveydenhuollosta vastaa usein työnantaja. Jos olet opiskelija, voit myös kääntyä yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoiden terveysasemien puoleen.

Kela-kortti ja eurooppalainen sairaanhoitokortti

Kela-kortti on todistus siitä, että sinulla on oikeus sairausvakuutusetuuksiin Suomessa. Tarvitset kortin saadaksesi sairausvakuutuskorvauksia yksityisillä lääkäriasemilla.

Voit hakea Kansaneläkelaitoksen (Kela) etuuksia ja Kela-korttia OmaKelassa. Jos et ole aiemmin hakenut etuuksia tai Kela-korttia ja olet muuttanut Suomeen, tee etuus- tai Kela-korttihakemuksen lisäksi ilmoitus Suomeen muutosta. Saat hakemaasi etuutta koskevan kirjallisen päätöksen. Jos muuttosi Suomeen katsotaan vakinaiseksi, sinulle lähetetään Kela-kortti. Lue muuton ilmoittamisesta sivulta Muuton ilmoittaminen ja väestörekisteröinti Suomessa.

Jos Suomi vastaa sairaanhoitosi kustannuksista, sinulla on oikeus Kelan myöntämään eurooppalaiseen sairaanhoitokorttiin (European Health Insurance Card, EHIC). Kortin avulla voit saada lääketieteellisesti välttämätöntä sairaanhoitoa, kun matkustat tai oleskelet tilapäisesti toisessa EU- tai Eta-maassa, Sveitsissä, Isossa-Britanniassa tai Pohjois-Irlannissa.

Korvausta kustannuksista

Voit saada korvausta joistakin lääkkeistä, osasta yksityislääkärin palkkiota sekä sairauden hoidon vuoksi tehtyjen matkojen kustannuksista.

Korvauksen lääkeostoista saat suoraan apteekissa. Yksityislääkärin palkkiosta saat yleensä sairausvakuutuskorvauksen heti, kun näytät Kela-kortin. Ellet saa korvausta heti, voit hakea sitä Kelasta kuuden kuukauden kuluessa. Korvausta haetaan hakemuslomakkeella.

Suomessa asuvilla merityöntekijöillä ja rajatyöntekijöillä on oikeus sairaanhoitoon sekä työskentely- että asuinmaassaan. Hoitokustannuksista vastaa maa, jossa merityöntekijä tai rajatyöntekijä on sairausvakuutettu. 

Jos sairastut, kun oleskelet Suomessa tilapäisesti

Jos olet sairausvakuutettu toisessa Pohjoismaassa ja sairastut äkillisesti Suomessa ollessasi, olet oikeutettu saamaan hoitoa sairauteesi. Toisessa Pohjoismaassa sairausvakuutettujen tulisi päästä hoitoon Suomen julkiseen terveydenhuoltoon passia tai muuta henkilöllisyystodistusta näyttämällä ja ilmoittamalla vakituisen osoitteensa toisessa Pohjoismaassa, tai jos sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti.

Hoitoon hakeutuminen toiseen Pohjoismaahan

Voit halutessasi hakeutua hoitoon toiseen Pohjoismaahan. Voit hakeutua hoitoon joko ennakkoluvalla tai ilman ennakkolupaa. Jos sinulla ei ole ennakkolupaa, voit usein hakea korvausta jälkikäteen asuinmaasi sairausvakuutuslaitoksesta.

Jos asut Suomessa ja haluat hakeutua hoitoon toiseen Pohjoismaahan

Jos asut Suomessa ja haluat hakeutua hoitoon toiseen Pohjoismaahan, voit hakea Kelalta joko ennakkolupaa tai jälkikäteen korvausta.

Lisätietoja

Ota yhteyttä viranomaiseen
Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.