Hyviä oikoteitä: Pohjoismaiden ministerineuvoston Islannin puheenjohtajakauden ohjelma 2019

Gode genveje

Gode genvej

Nuoret, kestävä matkailu ja meriympäristö ovat painopistealueita, kun Islanti toimii Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaana vuonna 2019. Puheenjohtajuushankkeisiin sisällytetään pohjoismaiset painotukset, jotka liittyvät tasa-arvoon, digitalisaatioon, kestävään kehitykseen ja YK:n kestävyystavoitteisiin.

Islannin puheenjohtajakauden otsikko viittaa Pohjoismaiden väliseen ystävyyteen, jonka ilmentymiä ovat liikkuvuus ja vahva keskinäinen yhteistyö. Yhteiset oikotiemme vievät myös maailmalle, missä Pohjoismaat profiloituvat yhdessä ja edistävät kansainvälistä ympäristö-, turvallisuus- ja rauhanyhteistyötä. Tulevaisuuden oikotiet sijaitsevat digitaalisessa maailmassa.

Demokratian pelisääntöjen ja oikeusvaltion kunnioittaminen on syvästi juurtunut pohjoismaiseen ajatteluun. Olemme vakaasti päättäneet pysyä rauhanomaisina ja monimuotoisina hyvinvointiyhteiskuntina, joissa kulttuuri ja koulutus kukoistavat ja kaikilla on oikeus toteuttaa itseään, sekä yhteiskuntina, joissa tuetaan innovaatioilla luontoa, työllisyyttä ja vahvaa talouskehitystä.

Pohjoismainen yhteistyö on osoittanut, että meidän on parempi rakentaa siltoja kuin muureja. Yhteistyössä, ystävyydessä tai kunnioituksessa ei ole mitään vanhanaikaista. Pohjolan perusarvot ovat yhtä tärkeitä kuin aina ennenkin.

Pohjoismaiden nuoret

Kun Islanti on puheenjohtajamaana vuonna 2019, vuosituhannen vaihteen tienoilla syntyneet ikäluokat lopettelevat lukiota tai ammatillista koulutusta, jatkavat yliopistoon tai työmarkkinoille, muuttavat pois kotoa ja tulevat aktiivisiksi kansalaisiksi. Tulevaisuus on heidän. Puheenjohtajakaudella kohdistetaan valokeila nuoriin toteuttamalla koulutus-, kulttuuri- ja terveysalan puheenjohtajuushankkeita, joissa painotetaan nuorten aktiivista osallistumista ja heidän kanssaan käytävää vuoropuhelua.

Meri – sininen kasvu pohjoisessa

Islannin painopistealue Meri – sininen kasvu pohjoisessa nojaa johtoasemaan, jonka Pohjoismaat ovat ottaneet tällä alalla kansallisesti, alueellisesti ja globaalisti. Lähtökohtana ovat myös eri ministerineuvostojen strategiat sekä yleinen pohjoismainen yhteistyö, jonka tavoitteena on meren luonnonvarojen kestävä käyttö ja suojelu, mukaan lukien muovi- ja biotalousasiat.

Kestävä matkailu Pohjoismaissa

Painopistealueella keskitytään pohjoismaiseen yhteistyöhön, jossa haetaan kasvun ja suojelun välistä tasapainoa kestävän matkailun kehittämiseksi. Tavoitteena on luoda yleiskuva maiden politiikasta ja yhteisistä haasteista tällä alalla.