Gode genveje: Program for Islands formandskab for Nordisk Ministerråd 2019

Gode genveje

Gode genvej

Ungdommen, bæredygtig turisme og havmiljøet er de prioriterede områder under Islands formandskab i Nordisk Ministerråd 2019. Nordiske prioriteringer af ligestilling, digitalisering, bæredygtig udvikling samt FN’s verdensmål integreres i formandskabsprojekterne.

Overskriften for Islands formandskab henviser til venskabet mellem de nordiske lande, som blandt andet kommer til udtryk i mobilitet og et stærkt internt samarbejde. Genvejene rækker også ud i verden, hvor de nordiske lande profilerer sig sammen, og bidrager til det internationale samarbejde for fred, sikkerhed og miljøbeskyttelse. Fremtidens genveje ligger i den digitale verden.

Respekten for demokratiets spilleregler og retsstaten er dybt forankret i Norden. Vi er fast besluttede på at fortsætte som fredelige og mangfoldige velfærdssamfund, hvor kultur og uddannelse blomstrer, og hvor alle har ret til at udfolde sig. Samfund, hvor innovation sker til gavn for naturen, beskæftigelsen og en stærk økonomi.

Nordisk samarbejde har vist, at det er bedre at bygge broer end mure. Der er intet gammeldags over hverken samarbejde, venskab eller respekt. Nordens grundværdier er lige så vigtige som før. 

Islands formandskab i 2019 har 3 temaer: De unge, havet og bærdygtig turisme. Verdensmålene vil være vores ledestjerne i det hele, siger Islands statsminister, Katrín Jakobsdóttir. Læs mere om formandskabsprogrammet Gode genveje: https://www.norden.org/da/publication/gode-genveje

Unge i Norden

I løbet af Islands formandskabsperiode i 2019 er de årgange, der er født omkring årtusindskiftet, ved at blive færdige med deres ungdomsuddannelser, hvorefter de enten læser videre på universitetet eller træder ind på arbejdsmarkedet, flytter hjemmefra og bliver aktive samfundsborgere. Fremtiden er deres. Under det islandske formandskab vil vi sætte fokus på de unge i formandskabsprojekter inden for uddannelse, kultur og sundhed, hvor der lægges vægt på aktiv medvirken og dialog med de unges repræsentanter.

I Islands formandskabsprogram sætter vi fokus på de unge i Norden – den generation, som blev født omkring årtusindskiftet og nu tager de første skridt ud i voksenlivet. Vi vil lytte til de unge og lancere projekter, som fremmer uddannelse, kultur og sundhed. Læs mere om formandsskabet: https://www.norden.org/da/publication/gode-genveje

Havet: Blå vækst i Nord

Island baserer sit fokus på ”Havet – blå vækst i Norden” på den lederposition, som Norden har påtaget sig inden for området, nationalt, regionalt og globalt. Der tages også udgangspunkt i de enkelte ministerråds strategier og det nordiske samarbejde generelt om bæredygtig udnyttelse og beskyttelse af havets ressourcer, heriblandt i forhold til plast og bioøkonomi.

I 2019 har Island formandsskabet for Nordisk Ministerråd. Det islandske formandskab fokuserer bl.a. på havet og blå økonomisk vækst.

Bæredygtig turisme i Norden

Islands formandskab sætter fokus på samarbejde mellem de nordiske lande om balancen mellem vækst og beskyttelse ved udviklingen af bæredygtig turisme. Der satses på at skabe et overblik over landenes fælles udfordringer og politik på dette område.

I 2019 har Island formandsskabet for Nordisk Ministerråd. Det islandske formandskab fokuserer bl.a. på bæredygtig turisme i Norden.