Islannin puheenjohtajakausi keskittyy YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin

30.10.18 | Uutinen
Islands Statsminister Katrín Jakobsdóttir

Islands Statsminister Katrín Jakobsdóttir

Photographer
Baldur Kristjáns
Pohjoismaiden ministerineuvoston vuoden 2019 puheenjohtajamaa Islanti kohdistaa huomion nuoriin, kestävään matkailuun ja mereen ottaen huomioon YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. Pohjoismaisia ratkaisuja koskevien ideoiden halutaan lisäksi tulevan nuorilta itseltään, koska tulevaisuus on heidän.

Islanti pyrkii saavuttamaan Pohjoismaiden ministerineuvoston vuoden 2019 työlle asettamansa tavoitteet keskittymällä seuraaviin painopistealueisiin:

  • Pohjoismaiden nuoret
  • kestävä matkailu pohjoisessa
  • meri – sininen kasvu pohjoisessa.

– Islannin pohjoismaisen puheenjohtajuusohjelman otsikko on Hyviä oikoteitä. Siihen on haettu inspiraatiota Hávamálista, joka on viikinkien lähes 1 000 vuotta vanhaa Edda-runoutta, kertoo Islannin pääministeri Katrín Jakobsdóttir ja jatkaa: 

– Islanti kohdistaa vuoden 2019 puheenjohtajakaudellaan huomion kolmeen teemaan: nuoret, meri ja kestävä matkailu. Johtotähtenä ovat YK:n kansainväliset kestävyystavoitteet.

Islanti kohdistaa vuoden 2019 puheenjohtajakaudellaan huomion kolmeen teemaan: nuoret, meri ja kestävä matkailu. Johtotähtenä ovat YK:n kansainväliset kestävyystavoitteet.

Islannin pääministeri Katrín Jakobsdóttir

Pohjoismaiden nuoret

Pohjoismaiden ministerineuvoston vision mukaan Pohjolan tulee olla maailman paras paikka lapsille ja nuorille. Pohjoismailla on vastuu nuorimmista kansalaisistaan, olivatpa he täällä syntyneitä tai tänne muuttaneita. Puheenjohtajamaa Islanti kohdistaa näin ollen huomiota nuoriin koulutus-, kulttuuri- ja terveysalalla. Nuoret ja nuorisojärjestöt kutsutaan mukaan yhteistyöhön sekä tällä että ohjelman kahdella muulla painopistealueella.

Kestävä matkailu pohjoisessa

Matkailu Pohjoismaissa on kasvanut kasvamistaan viime vuosina. Luonnon, kulttuurin ja historian vuorovaikutus sekä infrastruktuuri-investoinnit ovat luoneet kasvua matkailualalla. Kasvun ja suojelun välillä on kuitenkin oltava terve tasapaino, joka saavutetaan kestävällä matkailulla. Islannin puheenjohtajuusohjelman johtotähtenä ovat YK:n kansainväliset kestävyystavoitteet, joiden toteuttamisessa nimenomaan nuorilla on avainasema. 
 

Meri – sininen kasvu pohjoisessa

Meri on hyvinvoinnin ja kulttuuristen arvojen lähde, jolla on suuri merkitys kaikkien Pohjoismaiden kulttuurille, kaupalle ja luonnolle. Merellä on jatkossakin tämä rooli, mutta Pohjolan on varmistettava meren luonnonvarojen kestävä käyttö niiden suojelemiseksi. Keskiössä ovat muovi ja biotalous, ja nuoria yrittäjiä sitoutetaan kehittämään meriongelmiin uusia ratkaisuja yhteistyössä pohjoismaisen innovaatioympäristön kanssa.

Pohjoismaisia askeleita kohti YK:n kestävyystavoitteita

Ohjelman kolme painopistealuetta muodostavat ratkaisukeskeisen lähtökohdan, kun Islanti ryhtyy luotsaamaan muuttuvaa Pohjolaa.

– Yhteiskuntiemme nopeat muutokset vaativat uusia yhteisiä ratkaisuja. Islanti odottaa jo vuoden 2019 puheenjohtajakautta, koska Pohjola on meidän kaikkien yhteinen asia, sanoo Islannin pohjoismaisen yhteistyön sihteeristön johtaja Auðunn Atlason.

Puheenjohtajamaa Islanti ottaa jälleen yhden askeleen kohti entistä kestävämpää Pohjolaa. Taustalla on pohjoismaisten yhteistyöministerien vuonna 2017 hyväksymä ohjelma ”Sukupolvi 2030”. Se tukee yhteistyötä, joka liittyy Pohjoismaiden yhteisiin haasteisiin YK:n Agenda 2030 -toimintaohjelman ja sen 17 kestävyystavoitteen toteuttamisessa.