Kirje Yhdistyneiden kansakuntien ympäristöohjelman pääjohtajalle Inger Andersenille

Pohjoismaiden ympäristö- ja ilmastoministerien kirje tuen osoittamisesta Yhdistyneiden kansakuntien ympäristöohjelman pääjohtajalle Inger Andersenille 3. toukokuuta 2022 pidetyn ministerikokouksen jälkeen.

Hyvä Inger

Haluamme Pohjoismaiden puolesta jälleen kerran kiittää sinua ja koko UNEP-tiimiä väsymättömistä ponnisteluista, jotka tukivat Yhdistyneiden kansakuntien ympäristökokouksen aidosti historialliseksi muodostunutta istuntoa maaliskuussa.

Kävimme Pohjoismaiden ministerineuvoston kokouksessa Oslossa tänään 3. toukokuuta keskustelun ja yhdyimme oikeudellisesti sitovan muoviroskasopimuksen valmistelua koskevan toimeksiannon näkemyksiin asian kiireellisyydestä ja tavoitetasosta. Sitoudumme tukemaan UNEA-5.2:n perustaman hallitustenvälisen neuvottelukomitean työtä.

Tuemme niin ikään päätöstä perustaa tiedepoliittinen paneeli, joka edistää osaltaan kemikaalien, jätteiden ja saasteiden moitteetonta hallintaa. Saasteiden ehkäiseminen hyödyttää kansainväliseen muoviroskasopimukseen liittyvää prosessia vahvistamalla osaamispohjaa, joka antaa poliittisille päätöksentekijöille tietoa muovista johtuvan roskaantumisen lopettamiseksi.

Tarkoituksenamme on jatkaa aktiivista osallistumista hallitustenvälisen neuvottelukomitean työhön ylläpitämällä poliittisen johtajuutemme avulla korkeaa tavoitetasoa neuvotteluissa. Muoviin liittyvän elinkaarinäkökulman omaksuminen tarkoittaa sitä, että meidän on tunnistettava toimia läpi koko muovituotteiden arvoketjun. Mikromuovi on keskeinen huolenaihe, joka edellyttää tehokkaiden globaalien toimien tunnistamista. Jos onnistumme siirtymään kansainvälisesti muovin kiertotalouteen, meidän on huolehdittava siitä, että ihmisen terveydelle ja ympäristölle mahdollisesti haitalliset aineet eivät kierrä.

Me Pohjoismaiden ympäristö- ja ilmastoministerit olemme päättäneet tänään jatkaa sitoutumistamme pohjoismaiseen yhteistyöhön, jolla tuetaan hallitustenvälisen neuvottelukomitean työtä oikeudellisesti sitovan muoviroskasopimuksen solmimiseksi. UNEP on saanut UNEAlta selkeän toimeksiannon työn tukemiseksi, ja se on oman työmme keskeinen kumppani. Odotamme jo, että pääsemme sopimaan sinun ja henkilökuntasi kanssa tarkemmista keinoista, joilla voimme Pohjoismaina parhaiten tukea tätä tärkeää työtä.

Olemme luottavaisia sen suhteen, että maailmanyhteisö saavuttaa asettamamme tavoitteen ja että globaalista muoviroskasopimuksesta tulee aidosti tärkein ympäristösopimus sitten vuoden 2015. Voit jatkossakin luottaa tukeemme.

 

Ystävällisesti, Pohjoismaiden ympäristö- ja ilmastoasian ministerineuvoston puolesta

 

Espen Barth Eide

Norjan ilmasto- ja ympäristöministeri sekä Pohjoismaiden ympäristö- ja ilmastoasian ministerineuvoston puheenjohtaja