Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Swedish.

Brev till FN:s miljöprograms verkställande direktör Inger Andersen

Stödbrev från Nordiska ministerrådet för miljö och klimat till FN:s miljöprograms verkställande direktör Inger Andersen efter ministermötet den 3 maj 2022.

Bästa Inger

Låt oss, de nordiska länderna, än en gång tacka dig och hela teamet i FN:s miljöprogram för era outtröttliga ansträngningar att stödja det som blev ett verkligt historiskt möte i FN:s miljöförsamling i mars.

Efter diskussioner på Nordiska ministerrådets möte i Oslo i dag den 3 maj delar vi den känsla av brådska och ambition som avspeglas i mandatet för ett rättsligt bindande avtal om plastföroreningar, och vi åtar oss att stödja arbetet i den mellanstatliga förhandlingskommitté som inrättats av FN:s miljöförsamling 5.2.

Dessutom stöder vi beslutet att inrätta en vetenskapspolitisk panel för att ytterligare bidra till en sund hantering av kemikalier, avfall och föroreningar. Att förebygga föroreningar gynnar processen för ett globalt avtal om plastföroreningar genom att stärka kunskapsbasen som ger beslutsfattare underlag för att stoppa plastföroreningar.

Det är vår avsikt att fortsätta vår aktiva roll i den mellanstatliga förhandlingskommitténs arbete genom att visa politiskt ledarskap i syfte att upprätthålla en hög ambitionsnivå i förhandlingarna. Att ha ett livscykelperspektiv på plast innebär att vi måste identifiera åtgärder längs hela värdekedjan för plastprodukter. Mikroplast är en mycket viktig fråga där det är nödvändigt att identifiera effektiva globala åtgärder. Om vi ska lyckas med en cirkulär global plastekonomi måste vi se till att skadliga ämnen som kan skada människors hälsa och miljön inte sprids.

I dag har vi, de nordiska klimat- och miljöministrarna, beslutat att fortsätta vårt engagemang för nordiskt samarbete till stöd för den mellanstatliga förhandlingskommitténs arbete för ett rättsligt bindande avtal om plastföroreningar. FN:s miljöprogram har fått ett tydligt mandat av FN:s miljöförsamling att stödja detta arbete och kommer att vara en viktig partner i vårt arbete. Vi ser fram emot att samarbeta med dig och din personal kring ytterligare detaljer om hur vi i Norden på bästa sätt kan stödja detta viktiga arbete.

Vi är övertygade om att världssamfundet lever upp till de ambitioner vi har framför oss och att det globala avtalet om plastföroreningar verkligen blir det viktigaste avtalet för miljön sedan 2015. Du kan räkna med vårt fortsatta stöd.

 

Med vänlig hälsning på Nordiska ministerrådet för miljö och klimats vägnar

 

Espen Barth Eide

Norges klimat- och miljöminister samt ordförande för Nordiska ministerrådet för miljö och klimat