Pohjoismaiden suurlähetystöjen ja ulkomaanedustustojen välinen yhteistyö

Havvindmøller ved Samsø
Photographer
Anne Sofie Bender/norden.org
Tämä sivu sisältää tietoa rahoitusmahdollisuuksista ja tuesta, jotka on suunnattu Pohjoismaiden suurlähetystöjen ja ulkomaanedustojen väliseen yhteistyöhön.

Pohjoismaiden ministerineuvosto tukee Pohjoismaiden suurlähetystöjen ja ulkomaanedustojen välistä yhteistyötä maailmalla (Pohjoismaiden ulkopuolella) ja edistää siten Visio 2030:n saavuttamista sekä Pohjoismaiden brändäystä.

Pohjoismaiden ministerineuvostolla on tällä hetkellä kaksi avointa ohjelmaa, jotka tarjoavat rahoitusmahdollisuuksia Pohjoismaiden suurlähetystöjen ja ulkomaanedustojen toteuttamille hankkeille. Pohjoismaiden ministerineuvosto osallistuu lisäksi strategiseen läsnäoloon ja pitkän aikavälin yhteistyöhön Pohjoismaiden suurlähetystöjen kanssa tietyissä maissa. 

Pohjoismaiden edustustoja kannustetaan yhdistämään voimansa, jotta ne voisivat vaihtaa ja edistää pohjoismaisia arvoja, ratkaisuja, ajatuksia ja kyvykkyyksiä maailmalla.

Pohjoismainen suurlähetystöohjelma

Pohjoismaisen suurlähetystöohjelman (Nordic Embassy Program, NEP) yleistavoitteena on tukea Pohjoismaiden suurlähetystöjen ja ulkomaanedustojen välistä yhteistyötä Pohjoismaiden ulkopuolella Pohjoismaiden ministerineuvoston Visio 2030:n ja strategisten painopistealueiden mukaisesti.

Vuosina 2021–2024 myönnettävä rahoitus antaa Pohjoismaiden suurlähetystöille ja ulkomaanedustustoille mahdollisuuden tukea Pohjoismaiden ministerineuvoston visiota, jonka mukaan Pohjolasta tulee maailman kestävin ja integroitunein alue vuoteen 2030 mennessä.

Visio 2030:n tavoitteiden saavuttamiseksi rahoitus on kohdennettu visiota tukeviin hankkeisiin, joilla on selkeä yhteys yhteen tai useampaan vision strategisista painopistealueista: vihreä Pohjola, kilpailukykyinen Pohjola ja sosiaalisesti kestävä Pohjola.

Lisäksi kannustetaan omaksumaan poikkihallinnolliset näkökulmat, jotka koskevat kestävää kehitystä, tasa-arvoa sekä lapsen oikeuksia ja nuoria, ja niiden huomioiminen katsotaan eduksi kaikissa hankkeissa.

  Seuraava avoin haku

  Seuraava avoin rahoitushaku NEP-ohjelman kautta:

  Ketkä ovat hakukelpoisia?

  NEP-ohjelma on avoin kaikille Pohjoismaiden suurlähetystöille ja ulkomaanedustustoille, jotka sijaitsevat Pohjoismaiden ulkopuolella.

  Apurahan suuruus

  Vuonna 2023 on mahdollista hakea apurahoja niin pieniin kuin suuriinkin hankkeisiin, joiden budjetti on vähintään 5 000 ja enintään 45 000 euroa.

  Pienillä apurahoilla voidaan tukea kertaluonteisia tapahtumia, yksittäisiä toimintoja ja vastaavia.

  Keskisuurilla ja suurilla apurahoilla voidaan tukea useampien tapahtumien ja toimintokokonaisuuksien toteuttamista tai Visio 2030:n kannalta olennaisiin aihepiireihin liittyvää vaikuttamista yhden, kahden tai joskus jopa kolmen vuoden ajan. 

  Ehdot ja kriteerit

  Hankkeiden on täytettävä Pohjoismaiden ministerineuvoston ehdot. Ehdoista voidaan mainita vahva kytkös Pohjoismaiden ministerineuvoston Visio 2030:n tavoitteiden ja strategisten painopistealueiden edistämiseen, vähintään kolmen Pohjoismaan osallistuminen hankekumppaniryhmään sekä pohjoismaisen hyödyn tuottaminen.

  Pohjoismaiden ministerineuvosto pyrkii varmistamaan rahoituksen tasapuolisen maantieteellisen jakautumisen.

  Lisätietoja saa hakuportaalista (kohdasta ”Hakuohjeet”). 

  Hakuohjeet

  Katso lisätietoja ja noudata ohjeitamme rahoituksen hakemiseen:

  Strategista ja pitkän aikavälin yhteistyötä Berliinissä ja Washington DC:ssä

  Pohjoismaiden ministerineuvosto tukee strategista ja pitkän aikavälin pohjoismaista yhteistyötä Pohjoismaiden Berliinin- ja Washingtonin-suurlähetystöjen kesken.

  Pohjoismainen yhteistyö tukee sellaisten pohjoismaisten aloitteiden ja hankkeiden kehittämistä ja toteuttamista, joita johtavat isäntämaan Pohjoismaiden-suurlähetystöt. 

  Nordic Talks -ohjelma

  Pohjoismaiden ministerineuvoston brändäyshanke Nordic Talks tarjoaa toisen rahoitusmahdollisuuden Pohjoismaiden suurlähetystöille ja edustustoille sekä muille kansainvälisille sidosryhmille. Nordic Talks on sarja livekeskusteluja ja podcast-jaksoja, jotka kannustavat ihmisiä kohtaamaan ja keskustelemaan aikamme suurimmista globaaleista haasteista. Nordic Talks -keskustelu voidaan järjestää missä päin maailmaa tahansa, ja rahoitusta voi hakea kuka tahansa, jolla on hyvä keskusteluidea. Haettavissa on kolmenkokoisia apurahoja hankkeen koon mukaan. Tukea voidaan myöntää sekä fyysisille että etätapahtumille, itsenäisesti järjestettyihin keskusteluihin ja laajempien tapahtumien oheistapahtumin.

  Nordic Talksista ja sen eri apurahoista voi lukea lisää käsikirjasta.