Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Danish.

Samarbejde mellem nordiske ambassader og diplomatiske repræsentationer i udlandet

Havvindmøller ved Samsø
Fotograf
Anne Sofie Bender/norden.org
Denne side indeholder information om finansierings- og støttemuligheder for samarbejde mellem nordiske ambassader og diplomatiske repræsentationer i udlandet.

Nordisk Ministerråd støtter samarbejde mellem nordiske ambassader og diplomatiske repræsentationer i udlandet (uden for Norden) for at fremme Vores vision 2030 og brande de nordiske lande.

Der findes i dag to åbne programmer, som tilbyder finansiering til projekter, der gennemføres af nordiske ambassader og diplomatiske repræsentationer i udlandet. Derudover er Nordisk Ministerråd involveret i nordiske ambassaders strategiske tilstedeværelse i visse lande og i deres langsigtede samarbejde. 

De nordiske diplomatiske repræsentationer opfordres til at arbejde sammen samt at fremme og udveksle nordiske værdier, løsninger, tanker og kompetencer med resten af verden.

Nordic Embassy Program

Det overordnede formål med Nordic Embassy Program (NEP) er at fremme samarbejdet blandt nordiske ambassader og diplomatiske repræsentationer i udlandet (i lande uden for Norden) i tråd med Nordisk Ministerråds strategiske prioriteringer og Vores vision 2030.

I perioden 2021-2024 vil finansieringen gøre nordiske ambassader og diplomatiske repræsentationer i udlandet i stand til at støtte Nordisk Ministerråds mål om at blive verdens mest bæredygtige og integrerede region i 2030.

For at bidrage til opnåelsen af målene i visionen fokuserer finansieringen på at støtte projekter med tilknytning til et eller flere af de strategiske prioriteringsområder i Vores vision 2030: et grønt Norden, et konkurrencedygtigt Norden og et socialt bæredygtigt Norden.

Der opfordres desuden til inddragelse af tværfaglige perspektiver på bæredygtig udvikling, kønsligestilling samt børns rettigheder og ungeperspektivet, da disse aspekter anses for at være særligt gunstige for ethvert projekt.

Næste ansøgningsrunde

Den næste ansøgningsrunde for finansiering via NEP-programmet:

Hvem kan søge?

NEP-programmet er tilgængeligt for alle nordiske ambassader og diplomatiske repræsentationer uden for Norden.

Beløbsgrænser

I 2024 kan man ansøge om finansiering til både små og store projekter med et budget på mindst 5.000 euro og maksimalt 45.000 euro.

Der kan ansøges om mindre beløb til engangsarrangementer, engangsaktiviteter og lignende.

Finansiering til mellemstore og store projekter kan omfatte flere arrangementer, en række aktiviteter eller handle om at fremme relevante dagsordener med relation til Vores vision 2030 inden for en periode på et, to eller i visse tilfælde endda tre år. 

Vilkår og kriterier

Projekterne skal opfylde Nordisk Ministerråds krav. De skal blandt andet have en stærk tilknytning og bidrage til målene i Nordisk Ministerråds strategiske platforme og Vores vision 2030, omfatte en partnergruppe med medlemmer fra mindst tre nordiske lande og tilføre nordisk merværdi.

Nordisk Ministerråd tilstræber en retfærdig geografisk fordeling af midlerne.

Læs mere på ansøgningsportalen (se afsnittet "Sådan ansøger du” herunder). 

Sådan ansøger du

Du kan finde yderligere information og se retningslinjerne for finansieringsansøgning på NEP-programmets ansøgningsportal:

Strategisk og langsigtet samarbejde i Berlin og Washington D.C.

Nordisk Ministerråd støtter strategisk og langsigtet nordisk samarbejde blandt de nordiske ambassader i Berlin og Washington D.C.

Det nordiske samarbejde støtter udarbejdelse og implementering af nordiske initiativer og projekter, der gennemføres i regi af de nordiske ambassader i værtslandet. 

Nordic Talks-programmet

Nordisk Ministerråds brandingprojekt Nordic Talks udgør en anden finansieringsmulighed for de nordiske ambassader og repræsentationer sammen med andre interessenter verden over. Nordic Talks er en række fysiske forelæsninger og podcast-afsnit, hvor folk opfordres til at mødes i dialog for at drøfte de største globale udfordringer, som vi og kloden står overfor. En Nordic Talk kan foregå hvor som helst i verden, og alle med en god idé kan ansøge om finansiering til en forelæsning. Man kan ansøge om tre forskellige tilskud afhængigt af projektets størrelse, og der opmuntres til at afholde arrangementer både online og offline samt at arrangere forelæsninger som enkeltstående begivenheder eller i forbindelse med større arrangementer.

Læs mere om Nordic Talks og de forskellige tilskud i håndbogen.