Digipalveluilla helpotusta arkeen

05.03.20 | Uutinen
MR-Digital i København
Valokuvaaja
André Jamholt/norden.org
Digitalisaatiosta vastaavat Pohjoismaiden ja Baltian maiden ministerit haluavat helpottaa alueen asukkaiden ja yritysten arkea mahdollistamalla digipalveluiden käytön yli rajojen.

Pohjoismaalaiset ovat aina liikkuneet naapurimaasta toiseen työn, opiskelun tai muuton takia, ja Pohjoismaiden viranomaiset ovat tukeneet tätä kehitystä. Maakohtaisen byrokratian kiemurat ovat kuitenkin välillä tuottaneet ongelmia, vaikka palveluita on digitalisoitu kaikissa Pohjoismaissa. Digitalisaation yleistyminen kasvattaa asukkaiden ja yritysten odotuksia, ja palveluiden edellytetään toimivan ajasta ja paikasta riippumatta.

Pohjoismaiden ja Baltian maiden ministerit vahvistavat rajat ylittäviin digitaalisiin palveluihin liittyvää yhteistyötä ja viitoittavat siten tietä alueen digitaaliselle integraatiolle. Päähuomio on digipalveluissa, jotka ovat tukena kaikentyyppisissä elämäntapahtumissa, kun kansalaiset ja yritykset liikkuvat ristiin rastiin Pohjoismaissa ja Baltian maissa.

Palveluiden rajat ylittävä saatavuus vahvistaa liikkuvuutta, kilpailukykyä ja alueellista integraatiota. Pieninä maina olemme vahvempia, kun kehitymme yhdessä.

Paula Lehtomäki, Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri

Pohjoismaisen yhteistyön uuden vision päätavoitteena on, että Pohjolasta tulee maailman kestävin ja integroitunein alue. Rajat ylittävät digipalvelut ovat tässä suhteessa ratkaisevan tärkeitä. Kaikki Pohjoismaat ja Baltian maat ovat digitaalisesti kehittyneitä. Tämä antaa etumatkaa, mutta aseman säilyttäminen vaatii jatkuvaa kehittymistä.

– Palveluiden rajat ylittävä saatavuus vahvistaa liikkuvuutta, kilpailukykyä ja alueellista integraatiota. Pieninä maina olemme vahvempia, kun kehitymme yhdessä, sanoo Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri Paula Lehtomäki.

Ministerit olivat koolla Kööpenhaminassa 6. maaliskuuta ja pohtivat muun muassa Euroopan digitaalista tulevaisuutta yhdessä EU-komission varapuheenjohtajan Margrethe Vestagerin kanssa. Digipalveluyhteistyö on Pohjoismaille ja Baltian maille suuri ja tärkeä askel, jonka myötä niistä tulee edelläkävijöitä EU- ja Eta-maat yhdistävien digitaalisten sisämarkkinoiden luomisessa.