Digitala tjänster som förenklar din vardag

05.03.20 | Nyhet
MR-Digital i København
Fotograf
André Jamholt/norden.org
De nordiska och baltiska ministrarna med ansvar för digitalisering vill göra vardagen enklare för invånare och företag genom att erbjuda digitala tjänster över landsgränserna.

Nordbor har alltid rört sig mellan länderna för att studera, arbeta och bo. Det är också något de nordiska myndigheterna har uppmuntrat till och haft glädje av. Mötet med ett annat lands byråkrati har dock inte alltid varit problemfritt, trots att alla länders myndigheter har digitaliserat sina tjänster. I takt med ländernas ökade digitalisering ökar även invånarnas och företagens förväntningar på att tjänster ska fungera oberoende av tid och plats.

Som ett led i att stärka det nordisk-baltiska samarbetet om gränsöverskridande digitala tjänster vill de nordiska och baltiska ministrarna visa vägen för den digitala integrationen i regionen. Fokus ska ligga på digitala tjänster som stödjer alla typer av livshändelser när invånare och företag rör sig över landsgränserna i Norden och Baltikum.

Tillgänglighet över landsgränserna kommer att stärka rörligheten, konkurrenskraften och den regionala integrationen. Vi är små länder och vi står starkare när vi utvecklas tillsammans.

Paula Lehtomäki, Nordiska ministerrådets generalsekreterare

I den nya visionen för det nordiska samarbetet är det övergripande målet att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region. Digitala lösningar över gränserna blir avgörande för att nå målet. De nordiska och baltiska länderna är alla digitalt mogna. Det ger en fördel, men att hålla den positionen kräver ständig utveckling.

– Tillgänglighet över landsgränserna kommer att stärka rörligheten, konkurrenskraften och den regionala integrationen. Vi är små länder och vi står starkare när vi utvecklas tillsammans, säger Nordiska ministerrådets generalsekreterare Paula Lehtomäki.

Vid mötet i Köpenhamn den 6 mars diskuterade ministrarna bland annat EU:s digitala framtid med Europeiska kommissionens vice ordförande Margrethe Vestager. Med samarbetet om digitala tjänster tar de nordiska och baltiska länderna ett stort och viktigt steg i förverkligandet av den digitala inre marknaden som ska knyta samman EU- och EES-länderna digitalt.