Digitale tjenester som vil gjøre din hverdag enklere

05.03.20 | Nyhet
MR-Digital i København
Fotograf
André Jamholt/norden.org
De nordiske og baltiske ministre med ansvar for digitalisering vil gjøre hverdagen for innbyggere og virksomheter enklere ved å åpne digitale tjenester på tvers av grensene.

Nordiske borgere har alltid beveget seg mellom landene for å studere, arbeide og bo. Det er også noe de nordiske myndigheter har oppmuntret til og hatt glede av. Møtet med hvert enkelt lands byråkrati har imidlertid ikke alltid vært en enkel opplevelse. Dette selv om alle landenes myndigheter har digitalisert sine tjenester. I takt med den økte digitaliseringen i landene øker også innbyggernes og virksomhetenes forventninger til at tjenester også fungerer uavhengig av tid og sted.

Som et ledd i å styrke det Nordisk-Baltiske samarbeidet om «cross border digital services» vil de nordiske og baltiske ministrene vise veien for den digitale integrasjon i regionen. Fokuset skal ligge på digitale tjenester der understøtter alle typer livshendelser, når borgere og virksomheter beveger seg på tvers av de nordiske og baltiske landene.

Tilgjengelighet på tvers av landegrensene vil styrke mobiliteten, konkurransekraften og den regionale integrasjonen. Vi er små land og vi står sterkere når utvikler oss sammen

Paula Lehtomäki, generalsekretær i Nordisk ministerråd

I den nye visjon for det nordiske samarbeidet er det overordnede målet at Norden skal være verdens mest bærekraftige og integrerte region. Digitale løsninger på tvers av grensene blir da avgjørende. Alle de nordiske og baltiske landene er digitalt modne. Det gir et fortrinn, men å holde den posisjonen krever konstant utvikling.

- Tilgjengelighet på tvers av landegrensene vil styrke mobiliteten, konkurransekraften og den regionale integrasjonen. Vi er små land og vi står sterkere når utvikler oss sammen, sier generalsekretær i Nordisk ministerråd Paula Lehtomäki.

På møtet i København 6. mars drøftet ministrene blant annet Europas digitale fremtid med EU-kommisjonens visepresident Margrethe Vestager. Med samarbeidet om digitale tjenester tar de nordiske og baltiske landene et stort og viktig skritt og går forrest i realiseringen av det digitale indre marked som skal knytte EU- og EØS-landene sammen digitalt.