Digitale tjenester som vil gøre din hverdag lettere

05.03.20 | Nyhed
MR-Digital i København
Fotograf
André Jamholt/norden.org
De nordiske og baltiske ministre med ansvar for digitalisering vil gøre hverdagen for borgere og virksomheder lettere ved at åbne digitale tjenester på tværs af grænserne.

Nordiske borgere har altid bevæget sig mellem landene for at studere, arbejde og bo. Dette har de nordiske myndigheder også opfordret til og haft glæde af. Mødet med bureaukratiet i de enkelte lande har dog ikke altid været en enkel oplevelse. Heller ikke selv om myndighederne i alle lande har digitaliseret deres tjenester. I takt med den stigende digitalisering i landene øges også borgernes og virksomhedernes forventninger til, at tjenester også fungerer uafhængigt af tid og sted.

Som et led i styrkelsen af det nordisk-baltiske samarbejde om "cross border digital services" vil de nordiske og baltiske ministre vise vejen for den digitale integration i regionen. Fokus skal ligge på digitale tjenester, der understøtter alle typer af livsbegivenheder, når borgere og virksomheder bevæger sig på tværs af de nordiske og baltiske lande.

Tilgængelighed på tværs af landegrænserne vil styrke mobiliteten, konkurrencedygtigheden og den regionale integration. Vi er små lande, og vi står stærkere, når vi udvikler os sammen.

Paula Lehtomäki, generalsekretær i Nordisk Ministerråd.

Det overordnede mål i den nye vision for det nordiske samarbejde er, at Norden skal være verdens mest bæredygtige og integrerede region. Digitale løsninger på tværs af grænserne bliver afgørende. Alle de nordiske og baltiske lande er digitalt veludviklede. Det giver fordele, men at fastholde denne position kræver konstant udvikling.

– Tilgængelighed på tværs af landegrænserne vil styrke mobiliteten, konkurrencedygtigheden og den regionale integration. Vi er små lande, og vi står stærkere, når vi udvikler os sammen, siger generalsekretær i Nordisk Ministerråd, Paula Lehtomäki.

På mødet i København den 6. marts drøftede ministrene blandt andet Europas digitale fremtid med EU-Kommissionens vicepræsident, Margrethe Vestager. Med samarbejdet om digitale tjenester tager de nordiske og baltiske lande et stort og vigtigt skridt og går forrest i realiseringen af det digitale indre marked, som skal knytte EU- og EØS-landene sammen digitalt.