Ehdota Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2022 ympäristöpalkinnon saajaa

08.02.22 | Uutinen
Miljøpris 2022 tyr 2
Valokuvaaja
Scanpix.dk

Ylämaankarjan nauta Kööpenhaminan kunnan Naturpark Amager -luonnonpuistossa.

Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2022 ympäristöpalkinnon ehdokasasettelu alkaa tänään. Samalla julkistetaan palkinnon tämänvuotinen teema: luontopohjaiset ratkaisut – monipuolinen vastaus yhteiskunnan suuriin ympäristöhaasteisiin.

Teemalla halutaan kiinnittää huomiota siihen, että luonto ja luonnonvarojen hoito tukevat merkittävästi eko- ja ilmastokriisin ratkaisua ja ovat siten tärkeä apuväline ilmastotaistelussa. Lisäksi halutaan muistuttaa, että luontopohjaiset ratkaisut voidaan suunnitella myös sosiaalista, kulttuurista ja taloudellista arvoa tuottaviksi.

Palkintolautakunnan puheenjohtaja Sauli Rouhinen toteaa näin:

– Luontokato ja sen haitalliset vaikutukset ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin alkavat näkyä yhä selvemmin. On ilmeistä, että nyt tarvitaan lisää luontopohjaisia ratkaisuja. Tämän vuoden teemalla haluamme kohdistaa huomiota hyviin pohjoismaisiin esimerkkeihin ja aloitteisiin. Siten voimme jakaa hyviä käytäntöjä ja inspiroida uusia toimijoita pohtimaan luontopohjaisten ratkaisujen käyttöä.

Pohjoismaiden neuvoston ympäristöpalkinto myönnetään pohjoismaiselle toimijalle, joka on tehnyt esikuvallista ympäristötyötä. Palkinnon teema vaihtelee vuosittain, ja palkintosumma on 300 000 Tanskan kruunua (noin 40 000 euroa).

Lue lisää tämän vuoden teemasta alapuolelta.

Teema 2022: Luontopohjaiset ratkaisut

 

Luonto on ihmisen kaiken toiminnan perusedellytys. Metsät, pellot, puistot, puutarhat ja muut ekosysteemit kytkeytyvät siten ilmaston lämpenemiseen, energiahuoltoon, vesihuoltoon, elintarviketuotantoon, kaupunkisuunnitteluun ja terveyteen.

Luonnon suojeleminen, säilyttäminen ja vahvistaminen nähdään ilmastokeskustelussa usein haasteena, jolla on sosiaalisia tai taloudellisia haittavaikutuksia. Niin ei kuitenkaan tarvitse olla. Vuonna 2020 alkanut koronapandemia on esimerkiksi lisännyt tietoisuutta siitä, miten tärkeää luontoon pääsy ja luonnon monimuotoisuus on ihmisen hyvinvoinnille.

Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2022 ympäristöpalkinnon teemana ovat luontopohjaiset ratkaisut. Teemalla halutaan kiinnittää huomiota siihen, että luonto ja luonnonvarojen hoito voivat auttaa luomaan monipuolisia ratkaisuja eko- ja ilmastokriisiin. Samalla ne voivat taata tehokkaan sopeutumisen ilmastonmuutokseen kaupunkiympäristössä ja tukea ihmisen terveyttä ja hyvinvointia.

Luontopohjaisilla ratkaisuilla tavoitellaan eri asioita eri maissa, hankkeissa ja alueilla, mutta sisältö riippuu aina luonnosta tai on saanut siitä vaikutteita. Esimerkkinä on ilmastoviisaiden ja kierrätettävien materiaalien valmistus tavalla, jossa jäljitellään luonnon muotoja, rakenteita tai prosesseja. Toisena esimerkkinä on villiinnytys (rewilding), jolla pyritään palauttamaan tietyltä alueelta hävinneitä kasvi- tai eläinlajeja ja annetaan luonnon pitää itse huolta itsestään. Tällöin luonnolliset prosessit voivat muokata maata ja merta, korjata vahingoittuneita ekosysteemejä ja ennallistaa köyhtynyttä maisemaa. Kaupungeissa luontopohjaiset ratkaisut voivat auttaa lämmönsäätelyssä, melunvaimennuksessa ja jätevedenpuhdistuksessa, kerätä hulevesiä ja suojata asuinalueita rankkasateiden varalta. Vihreät ja kestävät kaupunkiympäristöt voivat myös lisätä hyvinvointia, ja yhteys eri luontotyyppeihin voi vahvistaa ihmisen immuunipuolustusta, suojata sairauksilta, alentaa verenpainetta ja tukea mielenterveyttä.

Luontopohjaiset ratkaisut eivät siten vahvista ainoastaan ympäristöä ja luonnon monimuotoisuutta, vaan ne voidaan suunnitella myös sosiaalista, kulttuurista ja taloudellista arvoa tuottaviksi.

Luontopohjaiset ratkaisut tukevat YK:n kestävän kehityksen tavoitteita nro 14–15, jotka koskevat vedenalaista ja maanpäällistä elämää. Luontopohjaisilla ratkaisuilla voidaan niin ikään tukea tavoitteita, jotka liittyvät terveyteen ja hyvinvointiin (3), puhtaaseen veteen ja sanitaatioon (6), teollisuuteen, innovaatioihin ja infrastruktuureihin (9), kestäviin kaupunkeihin ja yhteisöihin (11) sekä ilmastotekoihin (13). Luontopohjaisten ratkaisujen kehittäminen on osa-alue, jota Pohjoismaiden ministerineuvosto on priorisoinut vihreän Pohjolan visiossaan.

Avoin ehdokasasettelu

Ympäristöpalkinto on Pohjoismaiden neuvoston palkinnoista ainoa, jonka ehdokasasettelu on demokraattinen. Saajaa voi siis ehdottaa kuka tahansa. 

Ehdokasasettelu päättyy tiistaina 10. toukokuuta.

Ehdokkuuskriteerit

Ympäristöpalkinto myönnetään pohjoismaiselle yritykselle, organisaatiolle tai henkilölle, joka on esikuvallisesti ottanut luonnon ja ympäristön huomioon toiminnassaan tai joka on muutoin antanut merkittävän panoksen luonto- ja ympäristötyöhön. Palkittavalla toimijalla tulee olla pohjoismainen näkökulma, ja sen tulee toimia Pohjoismaissa ja/tai suhteessa Pohjoismaiden ulkopuolisiin osapuoliin.  

Aikaisemmat palkinnonsaajat:

Pohjoismaiden neuvoston ympäristöpalkinto jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 1995, ja sen tarkoituksena on lisätä kiinnostusta Pohjoismaiden väliseen ympäristöyhteistyöhön ja antaa tunnustusta ainutlaatuisista ympäristöön liittyvistä saavutuksista.