Föreslå kandidater till Nordiska rådets miljöpris 2022!

08.02.22 | Nyhet
Miljøpris 2022 tyr 2
Fotograf
Scanpix.dk

Skotsk höglandsboskap på Amager Fælleden, en del av naturparken Amager i Köpenhamns kommun.

Från och med idag kan förslag till Nordiska rådets miljöpris 2022 inlämnas. Samtidigt offentliggörs årets tema: Naturbaserade lösningar – ett mångsidigt svar på samhällets stora utmaningar.

Med årets tema vill vi uppmärksamma att naturen och naturförvaltning är en stor del av lösningen på biodiversitets- och klimatkrisen och därför en viktig allierad i klimatkampen. Dessutom önskar vi sätta fokus på att naturbaserade lösningar inte enbart förstärker miljön och den biologiska mångfalden, utan kan även planläggas så att det skapas socialt, kulturellt och ekonomiskt värde.

Sauli Rouhinen, ordförande för miljöprisets priskommitté, säger:

- Förlusten av biologisk mångfald och den skadliga inverkan det har på människors hälsa och välbefinnande blir ständigt tydligare. Det är uppenbart att det finns ett ökande behov av lösningar med naturen i centrum. Med årets tema önskar vi sätta fokus på alla goda exempel och initiativ runt om i Norden. På det sättet kan vi dela god praxis och inspirera till att ännu fler tänker i banor av naturbaserade lösningar.

 

Nordiska rådets miljöpris utdelas årligen till någon i Norden, som har gjort en extraordinär insats för miljön. Temat för priset varierar från år till år. Prissumman är 300 000 danska kronor.

Läs mer om årets tema här under.

Tema 2022: Naturbaserade lösningar

Naturen är en grundläggande förutsättning för all mänsklig aktivitet. Därmed är våra skogar, det öppna landskapet, parker, hav och andra ekosystem knutna till global uppvärmning, energiförsörjning, vattenförsörjning, livsmedelsproduktion, stadsplanering och hälsa.

Beskydd, bevarande och förstärkning av naturen har i miljödebatten ofta setts som en utmaning med en social eller ekonomisk slagsida, men så behöver det inte alls vara. Coronapandemin, som började 2020, har till exempel ökat övertygelsen om vikten av ​​tillgång till naturen samt av biologisk mångfald för människans trivsel och välbefinnande.

Temat för Nordiska rådets miljöpris 2022 är naturbaserade lösningar. Med detta tema vill vi uppmärksamma att natur och naturförvaltning kan bidra med mångsidiga lösningar på biodiversitets- och klimatkrisen, men även säkra effektiv klimatanpassning i stadsmiljöer och samtidigt öka människors hälsa och trivsel.

Målet med naturbaserade lösningar varierar naturligtvis inom olika länder, regioner och projekt, men innehållet är alltid avhängigt eller inspirerat av naturen. Ett exempel är åtgärder som efterliknar naturens form, strukturer eller processer i framställningen av ​​klimatsmarta och återanvändbara material. Ett annat är återförvildande, som handlar om att återinföra flora och fauna som inte längre finns naturligt i ett bestämt område, samt att låta naturen sköta sig själv så att naturliga processer kan forma land och hav, reparera skadade ekosystem och återupprätta skövlade landskap. I städer kan naturbaserade lösningar bidra till att reglera värme, reducera buller samt rena spillvatten, uppta regnvatten och skyfallssäkra bostadsområden. Samtidigt kan gröna och hållbara stadsmiljöer öka trivseln liksom kontakt med olika naturtyper kan förstärka människors immunförsvar och skydda mot sjukdomar, sänka blodtrycket och stötta mental hälsa.

Naturbaserade lösningar förstärker därför inte enbart miljön och den biologiska mångfalden, utan kan även planläggas så att det skapas socialt, kulturellt och ekonomiskt värde.

Naturbaserade lösningar understöder FN:s globala klimatmål 14 och 15, som handlar om livet i havet och livet på land. Genom naturbaserade lösningar kan du understödja de mål som är relaterade till exempelvis hälsa och välbefinnande (3), rent vatten och sanitet (6), industri, innovation och infrastruktur (9), hållbara städer och lokalsamhällen (11) och klimatinsatser (13). Utveckling av naturbaserade lösningar är ett av de områden som Nordiska ministerrådet har prioriterat i sin vision för ett grönt Norden.

Alla kan föreslå kandidater

Miljöpriset är det enda av Nordiska rådets priser där nomineringsprocessen är demokratisk och alla kan därför föreslå kandidater. 

Tidsfristen för nominering är tisdag 10 maj.

Vem kan föreslås?

Priset delas ut till en nordisk näringsverksamhet, organisation eller person som på ett föredömligt sätt har lyckats integrera hänsynen till miljön i sin verksamhet eller i sitt arbete eller som på annat sätt har gjort en extraordinär insats för natur och miljö. Den eller de som får priset ska ha ett nordiskt perspektiv och vara verksam i Norden och/eller i relation till parter utanför Norden.  

Tidigare vinnare:

Nordiska rådets miljöpris utdelades första gången 1995 och har som mål att öka medvetenheten om miljöarbetet i Norden.