Foreslå kandidater til Nordisk Råds miljøpris 2022!

08.02.22 | Nyhed
Miljøpris 2022 tyr 2
Fotograf
Scanpix.dk

Skotsk højlandskvæg på Amager Fælleden som er en del af Naturpark Amager i Københavns Kommune.

I dag åbner Nordisk Råds miljøpris 2022 for indstillinger. Samtidig offentliggøres årets tema: Naturbaserede løsninger – et alsidigt svar på samfundets store udfordringer.

Med årets tema ønsker man at gøre opmærksom på, at natur og naturforvaltning er en stor del af løsningen på biodiversitets- og klimakrisen og derfor en vigtig allieret i klimakampen. Desuden ønsker man at sætte fokus på, at naturbaserede løsninger ikke kun styrker miljøet og biodiversiteten, men også kan planlægges så der skabes social, kulturel og økonomisk værdi.

Sauli Rouhinen, formand for bedømmelseskomitéen for Nordisk råds miljøpris, siger:

- Tabet af biodiversitet og dets skadelige virkninger på menneskers sundhed og velvære bliver stadigt tydeligere. Det er åbenlyst, at der er et stigende behov for løsninger med naturen i centrum. Med årets tema ønsker vi at sætte fokus på alle de gode eksempler og initiativer rundt om i Norden. På den måde kan vi dele god praksis og inspirere til at endnu flere tænker i naturbaserede løsninger.

 

Nordisk Råds miljøpris uddeles årligt til nogen i Norden, der har gjort ekstraordinær indsats for miljøet. Temaet for prisen skifter fra år til år. Med prisen følger 300.000 danske kroner.

Læs mere om årets tema herunder.

Tema 2022: Naturbaserede løsninger

Naturen er en grundlæggende forudsætning for al menneskelig aktivitet. På den måde er vores skove, det åbne land, parker, have og andre økosystemer knyttet til global opvarmning, energiforsyning, vandforsyning, fødevareproduktion, byplanlægning og sundhed.

At beskytte, bevare og styrke naturen er i miljødebatten ofte blevet set som en udfordring med en social eller økonomisk slagside, men sådan behøver det slet ikke at være. Corona-pandemien, der begyndte i 2020, har for eksempel øget bevidstheden om vigtigheden af adgangen til naturen og ​​biodiversitet for menneskets trivsel og velvære.

Temaet for Nordisk Råds Miljøpris 2022 er naturbaserede løsninger. Med dette tema ønsker vi at gøre opmærksom på, at natur og naturforvaltning kan bidrage med alsidige løsninger på biodiversitets- og klimakrisen, men også sikre effektiv klimatilpasning i bymiljøer og samtidig øge menneskers sundhed og trivsel.

Formålet med naturbaserede løsninger varierer naturligvis inden for forskellige lande, regioner og projekter, men indholdet er altid afhængig af eller inspireret af naturen. Et eksempel er tiltag, der efterligner naturens form, strukturer eller processer i fremstillingen af ​​klimasmarte og genanvendelige materialer. Et andet er "rewilding", som handler om at genindføre flora og fauna, der ikke længere findes naturligt i et bestemt område, samt at lade naturen passe sig selv, så naturlige processer kan forme land og hav, reparere beskadigede økosystemer og genoprette udpinte landskaber. I byer kan naturbaserede løsninger hjælpe med at regulere varme, reducere støj samt rense spildevand, optage regnvand og skybrudssikre beboelsesområder. Samtidig kan grønne og bæredygtige bymiljøer øge trivslen ligesom kontakt med forskellige naturtyper kan styrke menneskers immunforsvar og beskytte mod sygdomme, sænke blodtrykket og understøtte mental sundhed.

Naturbaserede løsninger styrker derfor ikke alene miljøet og biodiversiteten, men kan også planlægges, så der skabes social, kulturel og økonomisk værdi.

Naturbaserede løsninger understøtter FN’s klimamål nr. 14 og 15, som handler om livet i havet og livet på land. Gennem naturbaserede løsninger kan du understøtte de mål, der er relateret til f.eks. sundhed og trivsel (3), rent vand og sanitet (6), industri, innovation og infrastruktur (9), bæredygtige byer og lokalsamfund (11) og klimaindsats (13). Udvikling af naturbaserede løsninger er et af de områder, som Nordisk Ministerråd har prioriteret i sin vision for et grønt Norden.

Alle kan foreslå kandidater

Som den eneste af Nordisk Råds priser er indstillingsprocessen til miljøprisen demokratisk og alle kan derfor foreslå kandidater. 

Tidsfristen for nominering er tirsdag den 10. maj.

Hvem kan indstilles?

Prisen tildeles en nordisk erhvervsvirksomhed, organisation eller person, som på forbilledlig vis har formået at integrere hensynet til natur og miljø i sin virksomhed eller i sit virke eller på anden måde har udøvet en ekstraordinær indsats for natur og miljø. Den eller det, som prisbelønnes, skal have et nordisk perspektiv og virke i Norden og/eller i relation til parter uden for Norden.  

Tidligere vindere:

Nordisk Råds miljøpris blev uddelt første gang i 1995 og har til formål at styrke bevidstheden om miljøarbejdet i Norden.