Pohjoismaisen yhteistyön lisääminen voi auttaa saavuttamaan ilmastotavoitteita

02.12.23 | Uutinen
fathi birol cop27
Photographer
Andreas Omvik
Kasvihuonekaasupäästöt ovat suuremmat kuin kertaakaan ihmiskunnan historiassa, joten vihreän siirtymän vauhdittaminen on ilmeisen välttämätöntä. Kaikilla Pohjoismailla on tavoitteena ilmastoneutraalius vuoteen 2050 mennessä. Uusi raportti osoittaa, että tavoitteeseen ei päästä nykyvauhdilla, ja ratkaisuksi suositellaan pohjoismaisen yhteistyön lisäämistä.

COP28-ilmastokokouksen lähestyessä maailman maat tekevät selkoa ilmastotoimistaan, niin myös Pohjoismaat. Uudessa raportissa Nordic Stocktake – Pathways to Climate Neutrality luodaan katsaus Pohjoismaiden kasvihuonekaasupäästöihin ja tunnistetaan alueen yhteiset haasteet, jotka liittyvät ilmastoneutraaliustavoitteiden saavuttamiseen.

Luvut puhuvat selvää kieltä

Pohjoismaiden päästöt vähentyivät vuosina 1990–2021 vain 26 prosenttia, ja suurin osa vähennyksestä on tapahtunut energiasektorilla. Teollisuudessa, liikenteessä ja maankäyttösektorilla on siis vielä pitkä tie kuljettavana. 

– Pohjoismaiden varhain alkanut energiamurros on tuottanut tulosta ja vauhdittanut vihreiden ratkaisujen ja toimialojen kehitystä. Monet alat ovat kuitenkin yhä takamatkalla, ja lisätoimia tarvitaan. Pohjoismaat ovat asettaneet tavoitteksi olla maailman kestävin ja integroitunein alue vuoteen 2030 mennessä. Tässä voidaan onnistua, sillä Pohjolalla on työkalut ja kapasiteetti vihreän siirtymän toteuttamiseen – etenkin, jos hyödynnämme pohjoismaisen yhteistyön voiman, sanoo Islannin ympäristö-, energia- ja ilmastoministeri Guðlaugur Þór Þórðarson. Hän toimii vuonna 2023 myös Pohjoismaiden ympäristöministerien puheenjohtajana.

Fra 1990 til 2021 er udledningerne kun blevet reduceret med 26 procent på tværs af de nordiske lande.

Nordic Stocktake – Pathways to Climate Neutrality

Pohjoismainen yhteistyö siirtymän vauhdittajana

Hyvä uutinen on se, että pohjoismaisen yhteistyön lisääminen voi auttaa vauhdittamaan vihreää siirtymää kaikilla toimialoilla. Monet keskeiset haasteet ovat nimittäin samoja yli maarajojen. Missä sitten tarvitaan lisätoimia, jotta ilmastoneutraalin Pohjolan visio toteutuisi? Raportilla on tarjota tähän useita vastauksia.

Raportissa suositellaan, että Pohjoismaiden tulisi tunnistaa yhdessä riskejä ja kannustinrakenteita, jotka liittyvät onnistuneeseen hiilen hinnoitteluun maataloudessa. Lisäksi tulisi jakaa parhaita käytäntöjä kulutusperusteisten päästöjen hillitsemiseksi.

– Olemme onnistuneet leikkaamaan päästöjä tuntuvasti energiasektorilla, mutta Pohjolan ilmastoneutraaliustavoite edellyttää paljon lisätoimia kaikilla aloilla, sanoo vanhempi konsultti Andreas Lind hanketta johtaneesta Concito-ajatushautomosta.

Deltag i rapportlanceringen

På COP28 gør verden status på vores klimahandling og således også Norden. Kom med til lanceringen af rapporten Nordic Stocktake – Pathways to Climate Neutrality i den nordiske pavillon på COP28 d. 2. december kl. 14-14:45. Eventet livestreames her på norden.org.

Faktaa:

– Raportin on toteuttanut Concito-ajatushautomo yhteistyössä norjalaisen Cicero-ajatuspajan, Ruotsin ympäristönsuojelun tutkimuslaitoksen (IVL), Islannin ja Reykjavikin yliopistojen sekä suomalaisen Tyrsky-Konsultoinnin kanssa. Katso lisätietoja täältä.

– Raportti on osa ”Climate transition in the Nordics” -aloitetta, joka tukee 2030-visiota Pohjolasta maailman kestävimpänä ja integroituneimpana alueena. 

– Nordic Stocktake -tilannekatsauksen ovat tilanneet pohjoismainen ilmasto- ja ilmatyöryhmä (NKL) sekä visiohanke, joka keskittyy ilmastonmuutokseen sopeutumiseen Pohjoismaissa. Raportin on rahoittanut Pohjoismaiden ministerineuvosto.