Ehdotus matkailukohteiden kestävyyssertifioinnista uudelleen esillä

24.06.15 | Uutinen
Røros
Valokuvaaja
Thomas Rasmus Skaug - visitnorway.com
Pohjoismaiden neuvosto toivoo Pohjoismaiden hallitusten edistävän matkailukohteiden yhteispohjoismaista kestävyyssertifiointia. Pohjoismaiden ministerineuvosto suhtautuu kuitenkin varauksella ehdotukseen uuden sertifiointijärjestelmän luomisesta.

Matkailun lisääntyminen on hyväksi taloudelle, mutta samalla siitä koituu ympäristöhaittoja. 

 

Pohjoismaiden neuvoston ympäristö- ja luonnonvaravaliokunnan mukaan yhteispohjoismainen matkailukohteiden sertifiointijärjestelmä voisi edistää luonnonsuojelua ja varmistaa matkailusta seuraavan talouskasvun kestävyyden. Valiokunta ottaa nyt uudelleen esille Pohjoismaiden hallituksille tehdyn ehdotuksen tällaisen järjestelmän perustamista.

 

Pohjoismaiden ministerineuvosto puolestaan väittää, että maissa ei juurikaan ole kiinnostusta uuden sertifiointijärjestelmän perustamiseksi, mutta se lupaa kuitenkin selvittää tarvetta. Ympäristö- ja luonnonvaravaliokunnan mielestä ministerineuvosto on kuitenkin liian varovainen vastauksessaan.

 

– Emme ole tyytyväisiä Pohjoismaiden ministerineuvoston vastaukseen ja pyydämme nyt, että ehdotusta matkailukohteiden kestävyyssertifioinnista arvioidaan uudelleen. On hyvä muistaa, että myös pohjoismaista joutsenmerkkiä vastustettiin, kun se perustettiin vuonna 1989. Nykyään se on kuitenkin Euroopan parhaiten tunnettu ympäristömerkki, toteaa ympäristö- ja luonnonvaravaliokunnan puheenjohtaja Hanna Kosonen.        

Valiokunnan puheenjohtaja, keskiryhmän Hanna Kosonen keskustelee konservatiivisen ryhmän Øyvind Hallerakerin kanssa Skagenissa järjestetyssä kokouksessa.

Valiokunnan puheenjohtaja, keskiryhmän Hanna Kosonen keskustelee konservatiivisen ryhmän Øyvind Hallerakerin kanssa Skagenissa järjestetyssä kokouksessa.

Kuva:
Johannes Magnus

 

 

Ensimmäisenä maailmassa

Norja oli maailman ensimmäinen maa, joka otti käyttöön kestävien matkakohteiden kansallisen merkintäjärjestelmän. Järjestelmän on kehittänyt Innovasjon Norge, ja se pohjautuu kansainvälisille kriteereille. Innovasjon Norge pitää ajatusta yhteispohjoismaisesta merkintäjärjestelmästä hyvänä.

 Olisi hölmöä kehittää viisi erilaista kansallista järjestelmää.

– Sertifiointeja on jo lähtökohtaisesti liikaa. Olisi hölmöä kehittää viisi erilaista kansallista järjestelmää yhden yhteispohjoismaisen merkintäjärjestelmän sijaan, Innovasjon Norgen edustaja Ingunn Sørnes toteaa.

 

– Yhteispohjoismaisen ympäristö- ja kestävyysmerkinnän hyöty olisi erityisen suuri, sillä pohjoismaalaisten lomamatkat kohdistuvat usein toisiin Pohjoismaihin. Kaikissa Pohjoismaissa tunnettu merkintä olisi valttikortti niille yrityksille, jotka kantavat vastuunsa kestävän ympäristön puolesta, hän jatkaa.

 

Ympäristö- ja luonnonvaravaliokunnan ehdotus matkailukohteiden kestävyydestä käsitellään Pohjoismaiden neuvoston istunnossa 29. lokakuuta, jonka jälkeen se lähetetään Pohjoismaiden ministerineuvoston käsiteltäväksi.