Upprepning av förslaget om märkning av hållbara turistdestinationer

24.06.15 | Nyhet
Røros
Fotograf
Thomas Rasmus Skaug - visitnorway.com
Nordiska rådet vill att de nordiska regeringarna ska arbeta för att utveckla en hållbar certifiering av turistmål i Norden. Nordiska ministerrådet, som ska godkänna förslaget, har emellertid en ljummen inställning till förslaget om ett nytt märkningssystem.

Ökad turism är bra för ekonomin, men det leder också till stora skador på naturen i Norden. 

 

En nordisk certifiering av turistmål kan bidra till att värna om miljön och säkerställa att tillväxten som turismen genererar klassificeras som hållbar. Det anser Nordiska rådets miljö- och naturresursutskott, som upprepar förslaget till de nordiska regeringarna om att utveckla ett märkningssystem.

 

Nordiska ministerrådet hävdar å sin sida att intresset är svalt i länderna för att införa ett nytt märkningssystem, men de vill ändå utvärdera om det finns ett behov av ett sådant. Miljö- och naturresursutskottet anser att Nordiska ministerrådet inte har varit tillräckligt offensiva i sin återkoppling på förslaget.

 

– Vi är inte nöjda med svaret från Nordiska ministerrådet, och vi vill återigen be dem att utvärdera förslaget om att införa en certifiering av turistdestinationer. Man bör komma ihåg att det fanns ett motstånd även mot det nordiska miljömärket Svanen innan det etablerades 1989. I dag är det en av de mest välkända miljöcertifieringarna i Europa, säger Hanna Kosonen, ordförande för miljö- och naturresursutskottet.        

Utskottets ordförande Hanna Kosonen (Mittengruppen) i samtal med Øyvind Halleraker (den konservativa gruppen) på deras möte i Skagen.

Utskottets ordförande Hanna Kosonen (Mittengruppen) i samtal med Øyvind Halleraker (den konservativa gruppen) på deras möte i Skagen.

Fotograf
Johannes Magnus

 

 

 

Första land i världen

Norge var det första landet i världen som införde ett nationellt märkningssystem för hållbara turistdestinationer. Detta system har utvecklats av Innovasjon Norge och bygger på internationella kriterier. De välkomnar ett nordiskt märkningssystem.

 Det är dumt om det utvecklas fem olika nationella system

– Det är alldeles för många olika certifieringar. Det är otroligt dumt om det utvecklas fem olika nationella system istället för ett samnordiskt, säger Ingunn Sørnes på Innovasjon Norge.

 

– Nyttan av en gemensam nordisk miljö- och hållbarhetsmärkning är extra stor eftersom vi gärna reser på semester till varandra. Att ha en symbol som är känd i samtliga nordiska länder är en stor fördel för företag som tar ansvar för en hållbar miljö, fortsätter hon.

 

Miljö- och naturresursutskottets förslag om certifiering av hållbara turistdestinationer kommer att behandlas på Nordiska rådets session den 29 oktober i Reykjavik innan det skickas vidare för behandling i Nordiska ministerrådet.