Gjentar forslaget om å merke bærekraftige turistdestinasjoner

24.06.15 | Nyhet
Røros
Fotograf
Thomas Rasmus Skaug - visitnorway.com
Nordisk råd vil at de nordiske regjeringene skal arbeide for å utvikle en bærekraftig sertifisering av turistmål i Norden. Nordisk ministerråd, som skal godkjenne forslaget, er imidlertid lunken til forslaget om en ny merkeordning.

Økt turisme er godt for økonomien, men det påfører også store skader på naturen i Norden. 

 

En nordisk sertifisering av turistmål kan bidra til å verne om miljøet, og sikre at veksten som følger av turismen klassifiseres som bæredyktig. Dette mener Nordisk råds miljø- og naturressursutvalg, som gjentar sitt forslag til de nordiske regjeringene om å utvikle en merkeordning.

 

Nordisk ministerråd, på sin side, hevder at det er liten interesse i landene for å etablere en ny merkeordning, men at de allikevel vil vurdere om det finnes et behov for dette. Miljø- og naturutvalget mener Ministerrådet ikke har vært offensive nok i sin tilbakemelding på forslaget.

 

- Vi er ikke fornøyde med svaret fra Nordisk ministerråd, og vi vil på nytt be dem om å vurdere forslaget om å etablere en sertifisering av turistdestinasjoner. Man skal huske at det også var motstand mot det nordiske miljømerket Svanen før det ble etablert i 1989. I dag er det et av de mest velkjente miljøsertifiseringer i Europa, sier Hanna Kosonen, leder for Miljø- og naturutvalget.        

Utvalgsordfører Hanna Kosonen (Midtengruppen) i samtaler med Øyvind Halleraker (Den konservative gruppen) på deres møte i Skagen.

Utvalgsordfører Hanna Kosonen (Midtengruppen) i samtaler med Øyvind Halleraker (Den konservative gruppen) på deres møte i Skagen.

Fotograf
Johannes Magnus

 

 

Første land i verden

Norge var det første landet i verden som innførte en nasjonal merkeordning for bærekraftige turistdestinasjoner. Dette systemet er utviklet av Innovasjon Norge og baserer seg på internasjonale kriterier. De ønsker en nordisk merkeordning velkommen.

 det er dumt hvis det utvikles fem ulike nasjonale ordninger

- Det er alt for mange sertifiseringer i utgangspunktet. Det er utrolig dumt hvis det utvikles fem ulike nasjonale ordninger i istedenfor ett fellesnordisk, sier Ingunn Sørnes i Innovasjon Norge.

 

– Nytten av en felles nordisk miljø- og bærekraftmerking er ekstra stor siden vi gjerne reiser til hverandres land på ferie. Det å ha et symbol som er kjent i samtlige nordiske land er en stor fordel for bedrifter som tar ansvar for et bærekraftig miljø, fortsetter hun.

 

Miljø- og naturressursutvalget vil fremme forslaget om sertifisering av bærekraftige turistdestinasjoner under Nordisk råds sesjon 29. oktober i Reykjavik, før det sendes videre til behandling i Nordisk ministerråd.