Entinen ministeri ja EU-komissaari Poul Nielson tekee selvityksen pohjoismaisista työmarkkinoista

24.04.15 | Uutinen
Tanskan entinen ministeri ja EU-komissaari Poul Nielson tekee Pohjoismaiden ministerineuvoston toimeksiannosta strategiaselvityksen työelämäalan pohjoismaisesta yhteistyöstä.

– Pohjoismailla on kansainvälisesti hyvä maine yhteiskunnallisten kokeilujen toteuttajana ja vetovoimaisena alueena. Työmarkkinoiden nykyistä organisointitapaa on pidetty selviönä jo vuosia. Nykytilanteeseen ei kuitenkaan olisi päästy ilman kovia tavoitteita, ja nyt on aika tehdä kriittinen tarkastelu ja asettaa tulevaisuuden tavoitteita, Poul Nielson sanoo.

Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri Dagfinn Høybråten perustelee selvitysmiehen valintaa sillä, että Nielsonin kokemus EU-komissiosta ja Tanskan politiikan johtotehtävistä antaa hänen työlleen vahvaa pontta.

– Saamme nyt selvityksen alalta, joka on perinteisesti ollut erittäin keskeinen pohjoismaisessa yhteistyössä mutta joka on viime vuosina jäänyt Euroopan kehityksen varjoon, Høybråten toteaa.

Pohjoismaiden työministerit ovat linjanneet, että strategiaselvityksen tulisi edistää velvoittavan yhteistyön lisäämistä Pohjolassa. Käytännössä selvityksen on tarkoitus poikia suosituksia, jotka koskevat pohjoismaisen yhteistyön mahdollisuuksia suhteessa EU- ja Eta-asioihin sekä muihin kansainvälisiin asioihin – etenkin suhteessa OECD:hen ja ILOon.

Poul Nielsonin tulee myös tehdä aloitteita, jotka voivat vahvistaa Pohjoismaiden ministerineuvoston tavoitteita: työllisyyden tukemista, työttömyyden vähentämistä, osallisuuden lisäämistä työelämässä sekä hyvää työympäristöä. Analyysiin sisältyy niin ikään pohjoismaisen kolmikantayhteistyön tarkastelu.

– Olen innoissani tulevasta tehtävästä sekä yhteistyöstä Pohjoismaiden ministerineuvoston ja muiden pohjoismaisten toimijoiden kanssa, Poul Nielson sanoo.

Nielson vierailee alkukesästä ja syksyllä 2015 kaikissa Pohjoismaissa sekä Ahvenanmaalla, Färsaarilla ja Grönlannissa tapaamassa työministereitä ja työmarkkinaosapuolia. Suunnitteilla on tapaamisia myös viranomaisjohdon, tutkijoiden, keskustelijoiden, kansalaisjärjestöjen ja muiden pohjoismaiseen työelämäyhteistyöhön vaikuttavien toimijoiden kanssa.

Työelämäyhteistyötä koskeva selvitys on järjestyksessä kolmas suuri pohjoismainen strategiaselvitys. Niistä ensimmäinen oli Pohjoismaiden turvallisuus- ja puolustuspolitiikan yhteistyömahdollisuuksia käsitellyt Stoltenbergin raportti (2009), jonka laati Norjan entinen ulko- ja puolustusministeri Thorvald Stoltenberg. Toisena vuorossa oli terveysalan yhteistyötä luodannut Könbergin raportti (2014), josta vastasi Ruotsin entinen sosiaaliministeri Bo Könberg.