Tidligere minister og EU-kommissær Poul Nielson gransker Nordens arbejdsmarked

24.04.15 | Nyhed
Poul Nielson, tidligere dansk minister og EU-kommissær, har af Nordisk Ministerråd fået til opgave at foretage en strategisk gennemlysning af den nordiske arbejdsmarkedssektor.

– Når man ser og hører om Norden ude i verden, fremstår vores region som et positivt eksperimentarium for samfundsforhold, et attraktivt sted. Organiseringen af arbejdsmarkedet er noget, som vi har taget for givet i mange år. Vi ville ikke være nået hertil uden høje ambitioner, og nu er det tid til en kritisk gennemgang, hvor vi formulerer nye ambitioner for, hvad vi kan gøre i fremtiden, siger Poul Nielson.

Nordisk Ministerråds generalsekretær Dagfinn Høybråten begrunder valget af udreder med, at Nielsons baggrund fra EU-kommissionen og centrale poster i dansk politik giver ham stor pondus i forhold til at gennemføre opgaven.

– Nu får vi en gennemlysning af et område, som traditionelt har været meget centralt i det nordiske samarbejde, men som i de seneste år er havnet i skyggen på grund af udviklingen af Europa, siger Høybråten.

Efter anmodning fra de nordiske arbejdsmarkedsministre skal den strategiske gennemlysning bidrage til et øget forpligtende samarbejde i Norden. Helt konkret skal gennemlysningen munde ud i anbefalinger for det nordiske samarbejdes muligheder i relation til EU/EØS-spørgsmål, men også i relation til andre internationale spørgsmål, særligt hvor der er berøringsflader med OECD og ILO.

Som et led i arbejdet skal Poul Nielson også iværksætte initiativer, der kan styrke Nordisk Ministerråds målsætninger om at fremme beskæftigelsen, et inkluderende arbejdsliv og et godt arbejdsmiljø. I forbindelse med denne analyse vil han også granske det nordiske trepartssamarbejde.

– Jeg glæder mig til at komme i gang med opgaven og at samarbejde med Nordisk Ministerråd og alle aktørerne i Norden, siger Poul Nielson.

Nielson skal i løbet af forsommeren og efteråret 2015 besøge alle de nordiske lande samt Færøerne, Grønland og Åland og mødes med den minister, der er ansvarlig for arbejdsmarkedsområdet, samt arbejdsmarkedets parter. Derudover planlægges der møder med myndighedschefer, forskere, samfundsdebattører, ngo-repræsentanter og andre aktører, som har indflydelse på det nordiske samarbejde på arbejdsmarkedsområdet.

Gennemlysningen bliver den tredje af sin art på nordisk plan. Først kom den såkaldte Stoltenberg-rapport om samarbejdspotentialet i det nordiske forsvars- og sikkerhedssamarbejde (2009), som blev forfattet af den tidligere norske forsvars- og udenrigsminister Thorvald Stoltenberg. Könberg-rapporten, som gennemlyser den nordiske sundhedssektor (2014), blev forfattet af den tidligere svenske socialminister Bo Könberg.