Historiallinen päätös antaa nuorille lisää vaikutusvaltaa pohjoismaisessa politiikassa

28.10.22 | Uutinen
Rasmus Emborg UNR
Photographer
Johannes Jansson
Nuorten Pohjoismaiden neuvosto voi käyttää puheoikeutta koko Pohjoismaiden neuvoston Helsingin-istunnon ajan. Siten nuoret pääsevät keskustelemaan ehdotuksista tasavertaisesti Pohjoismaiden neuvoston 87 jäsenen kanssa. Uudistuksen tarkoituksena on antaa nuorille lisää mahdollisuuksia vaikuttaa pohjoismaiseen politiikkaan.

Nuorten Pohjoismaiden neuvostolla (UNR) on ollut aiemmin puheoikeus vain muutamissa Pohjoismaiden neuvoston istunnon asiakohdissa, ja kohdat ovat vaihdelleet istunnoittain. UNR:n mahdollisuudet vaikuttaa Pohjoismaiden neuvoston istuntojen päätöksiin ovat siten olleet rajalliset.

Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajisto päätti neuvoston syyskuun kokouksessa Islannissa, että UNR:llä olisi jatkossa puheoikeus kaikissa istuntojen päiväjärjestyskohdissa. Nyt UNR pääseekin vaikuttamaan istunnon päätöksiin keskustelun keinoin.

– Pohjoismaiden neuvoston päätökset heijastelevat jatkossa paremmin pohjoismaisten nuorten näkemyksiä ja painopisteitä. Aiempaa useammat nuorten tekemät ehdotukset voivat toteutua, ja sillä on iso merkitys pohjoismaisen yhteistyön ja Pohjolan tulevaisuuden kannalta, sanoo Pohjoismaiden neuvoston Kööpenhaminan-sihteeristön johtaja Kristina Háfoss.

Nuorten Pohjoismaiden neuvosto (UNR) on kansainvälinen nuorisojärjestö, joka täytti viime vuonna 50 vuotta. UNR:llä on Pohjoismaissa ainutlaatuinen asema, koska se pyrkii lisäämään nuorten mahdollisuuksia vaikuttaa pohjoismaisen yhteistyön poliittisiin päätöksiin.

Uusia näkökulmia pohjoismaisiin ongelmiin

UNR on pyrkinyt vuosien varrella lisäämään poliittista vaikuttavuuttaan. Se on käynyt vuoropuhelua Pohjoismaiden neuvoston kanssa ja pyytänyt samoja puheoikeuksia kuin mitä neuvoston parlamentaarikoilla on. UNR haluaa päästä tarjoamaan uusia ratkaisuehdotuksia Pohjoismaiden kohtaamiin haasteisiin.

– Meillä on ollut pohjoismaisten parlamentaarikkojen ja Pohjoismaiden neuvoston henkilöstön kanssa tänä vuonna hyvää dialogia nuorten osallistamisen tärkeydestä. Olemme pyrkineet parhaamme mukaan tekemään perusteellisia ja innovatiivisia ehdotuksia, jotka tarjoavat oman näkökulmamme pohjoismaisiin ongelmiin, ja ne ovat saaneet hyvän vastaanoton. Vaikutusmahdollisuutemme ovat siksi kasvaneet koko ajan, ja nyt oli luontevaa ottaa puheeksi myös puheajan lisääminen, sanoo Nuorten Pohjoismaiden neuvoston presidentti Rasmus Emborg.  

Ei youth-washingille

Kristina Háfossin mukaan on tärkeää, että nuoret eivät ainoastaan ole edustettuina vaan että heidät otetaan aidosti mukaan pohjoismaiseen politiikkaan.

– Nuorilla pitää olla oikeita vaikutusmahdollisuuksia pelkän osallistumismahdollisuuden sijasta. Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajiston päätöksen myötä UNR:llä on nyt käytännön mahdollisuuksia vaikuttaa Pohjoismaiden neuvoston päätöksiin, Kristina Háfoss sanoo.

Pohjoismaiden neuvosto on luonut UNR:n poliittisten vaikutusmahdollisuuksien varmistamiseksi uuden käytännön, jonka mukaisesti UNR otetaan mukaan päätöksentekoon. UNR:n sihteeristö ja Pohjoismaiden neuvosto käyvät lisäksi jatkuvaa dialogia yhteistyön kehittämisestä siten, että se hyödyttäisi UNR:ää, Pohjoismaiden neuvostoa ja pohjoismaista yhteistyötä nyt ja tulevaisuudessa.

Ilmastotaisto, mielenterveysongelmat ja Pohjolan rooli esikuvana

UNR käyttää laajennettuja vaikutusmahdollisuuksiaan ensimmäistä kertaa Pohjoismaiden neuvoston Helsingin-istunnossa. Nuorisopoliitikot aikovat keskittyä ilmastotaistoon, mielenterveysongelmiin ja siihen, miten Pohjola voi toimia muiden maiden esikuvana vapaus- ja demokratiataistelussa.

– Joka neljäs nuori kärsii tätä nykyä mielenterveysongelmista. Meidän on pohdittava, miten entistä useampi nuori saataisiin mukaan mielekkäisiin yhteisöihin, joissa he voivat unohtaa itsensä ja olla osa jotain suurempaa. Lisäksi on tärkeää jatkaa vapauden ja demokratian puolustamista maailmalla. Pohjolan tulee olla globaali soihdunkantaja niille, jotka uskaltavat kamppailla etujoukoissa paremman maailman puolesta. Lopuksi on todettava, että aivan liian moni nuori pitää ilmastotoimia riittämättöminä. Meillä on petrattavaa siinä, että saisimme lisää nuoria mukaan ilmastotaistoon ja että heille esitellään saavutettuja tuloksia, Rasmus Emborg pohtii.