Uusi suurlähetystöohjelma ottaa nyt vastaan hakemuksia

21.02.24 | Uutinen
World map in white and blue
Photographer
Andra Heinat/norden.org
Uuden suurlähetystöohjelman haku avautui 19. helmikuuta. Ohjelman tavoitteena on edistää Pohjoismaiden suurlähetystöjen ja muiden diplomaattisten edustustojen välistä yhteistyötä, joka tukee Visio 2030:n tavoitetta vihreästä, kilpailukykyisestä ja sosiaalisesti kestävästä Pohjolasta. Kaikki Pohjoismaiden ulkopuoliset diplomaattiset edustustot voivat hakea ohjelmasta tukea pieniin ja suuriin hankkeisiin.

Aiemmin tuetuista hankkeista on hyvänä esimerkkinä Etelä-Koreassa toteutettu ”InnoCity Connect”. Hankkeen tavoitteena on luoda Pohjoismaiden ja Etelä-Korean välistä yhteistyötä, joka liittyy päästöttömyyden saavuttamiseen digitaalisten ratkaisujen avulla. Hanke keskittyy kaupunkikäyttöön suunniteltuihin älykkäisiin ratkaisuihin ja kaupunkisuunnittelun globaaleihin haasteisiin. Siinä etsitään Pohjoismaiden kaupungeista vastauksia korealaisiin haasteisiin, edistetään pohjoismaisia arvoja ja ratkaisuja sekä tuetaan osaamisen vaihtoa ja yhteistyötä. 

Edellisellä hakukierroksella tukea myönnettiin 423 000 euroa yhteensä 15 hakijalle eri puolilta maailmaa. Aiemmin tuetuista hankkeista voidaan mainita korruptiontorjuntaseminaarit, naisten aseman edistäminen politiikassa ja taloudessa, teknologia-alan startup-yrityksiin keskittyvien podcastien tuotanto sekä päästöttömiin kaupunkeihin liittyvät yhteistyöhankkeet.

Tukea Pohjoismaiden ulkopuolisille lähetystöille ja muille diplomaattisille edustustoille

Tukea voi hakea pieniin ja suuriin hankkeisiin, joiden budjetti on vähintään 5 000 euroa ja enintään 45 000 euroa. Pienet apurahat on tarkoitettu kertaluonteiseen toimintaan, yksittäisiin tapahtumiin ja vastaaviin kohteisiin. Keskisuurilla ja suurilla apurahoilla voidaan tukea useiden tapahtumien tai tapahtumasarjojen järjestämistä ja tukea Visio 2030:een liittyviä tavoitteita enintään kahden vuoden ajan.

Hakuaika päättyy 3. huhtikuuta 2024 klo 13.00 Suomen aikaa

Tuen hakeminen