Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Swedish.

Historiskt beslut ger unga större inflytande på nordisk politik

28.10.22 | Nyhed
Rasmus Emborg UNR
Photographer
Johannes Jansson
Ungdomens Nordiska Råd får rätt att ta ordet under hela Nordiska rådets session i Helsingfors. Därmed får de unga samma rätt att debattera förslag som Nordiska rådets övriga 87 parlamentariker. Nyordningen ska ge unga i Norden större möjligheter att forma den nordiska politiken.

Tidigare har Ungdomens Nordiska Råd (UNR) haft möjlighet att debattera enbart några få dagordningspunkter under Nordiska rådets sessioner. Vilka dagordningspunkter har varierat. Det har gjort att UNR haft begränsade möjligheter att påverka de beslut som fattas på Nordiska rådets sessioner.

Under Nordiska rådets septembermöte på Island i år beslutade Nordiska rådets presidium att UNR kommer få rätt att yttra sig på alla dagordningspunkter på Nordiska rådets sessioner. Det innebär att UNR kan genom diskussion påverka Nordiska rådets beslut under sessionen.

- Detta innebär att de beslut som fattas i Nordiska rådet i högre grad speglar nordiska ungdomars synpunkter och prioriteringar. Fler av de ungas förslag kan bli verklighet. Det har stor betydelse för nordiska samarbetets och Nordens framtid, säger Kristina Háfoss Direktör för Nordiska rådet sekretariat i Köpenhamn.

Den internationella ungdomsorganisation UNR firade sitt 50 års jubileum förra året. UNR är unik i Norden genom sitt arbete för ungas möjligheter att påverka de politiska besluten i det nordiska samarbetet.

Nya perspektiv på nordiska problem

UNR har genom åren arbetat för större politiskt inflytande. I dialog med Nordiska rådet har UNR begärt att få samma rätt att tala som övriga parlamentariker. UNR vill ha möjlighet att bidra med nya perspektiv på lösningar på de utmaningar Norden står inför.

- Vi har under året haft en bra dialog med de nordiska parlamentarikerna och anställda i Nordiska rådet om vikten av att involvera unga. Vi har gjort vårt bästa för att komma med genomarbetade och innovativa förslag ur vårt perspektiv på de nordiska problemen och har upplevt en positiv respons på detta. Det har inneburit att vi hela tiden har fått mer inflytande, vilket gjorde debatten om att få mer talartid naturlig, säger Rasmus Emborg President för Ungdomens Nordiska Råd.  

Nej till youth-washing

Kristina Háfoss betonar vikten av att unga inte enbart blir representerade utan inkluderas på riktigt i den nordiska politiken.

- Det är viktigt att det handlar om riktiga möjligheter till inflytande, inte bara deltagande. Med Nordiska rådets presidiums beslut har vi sett till att UNR har konkret påverkan över de politiska besluten i Nordiska rådet, säger Kristina Háfoss.

För att försätta säkerställa att UNR får politiskt inflytande har det Nordiska rådet har etablerat en ny praxis för hur UNR ska inkluderas. Dessutom sker en löpande dialog med UNR:s sekretariat och Nordiska rådet för att fortsätta utveckla samarbete så det gynnar både UNR, Nordiska rådet och det nordiska samarbete – både nu och i framtiden.

Klimatkampen, psykisk ohälsa och Norden i fronten

På Nordiska rådet session i Helsingfors kommer UNR för första gången använda sitt nya utökade inflytande. Ungdomspolitikerna kommer att fokusera på klimatkampen, psykisk ohälsa och hur Norden kan vara ett omdöme för omvärlden i kampen för frihet och demokrati.

- En av fyra unga lider i dag av psykisk ohälsa. Vi behöver titta på hur vi kan få fler unga att engagera sig i meningsfulla gemenskaper, där de kan glömma sig själva och vara en del av något större. Dessutom är det avgörande att vi fortsätter kampen för frihet och demokrati i världen; Norden ska vara ett globalt ljus för dem som vågar gå i täten i kampen för en bättre värld. Sist men inte minst känner alldeles för många unga att klimatåtgärderna inte är tillräckliga. Vi måste bli bättre på att involvera unga i klimatkampen och visa upp våra resultat så att unga ser dem, säger Rasmus Emborg.