Ilmastorahoitus ja pohjoismainen yhteistyö COP21-kokouksessa – Green Growth the Nordic Way -lehden uusi numero

11.09.15 | Uutinen
Nordic Climate Solutions 2009
Valokuvaaja
Johannes Jansson/norden.org
Green Growth the Nordic Way -verkkolehden tässä numerossa keskitytään pohjoismaiseen ilmastorahoitusyhteistyöhön, jota tarkastellaan pohjoismais-balttilaisesta ja globaalista näkökulmasta. Lisäksi kerrotaan Pohjoismaiden panoksesta COP21-kokousta edeltäviin YK:n ilmastoneuvotteluihin.

Pohjoismaiden ministerineuvosto pohjustaa Pariisin COP21 -kokousta useilla tempauksilla, joiden otsikkona on Uusia pohjoismaisia ilmastoratkaisuja – New Nordic Climate Solutions.

Green Growth the Nordic Way -lehden tämä numero on ensimmäinen kolmesta teemanumerosta, joissa kuvataan vihreään agendaan liittyvää pohjoismaista työtä. Lue uusi numero osoitteessa www.nordicway.org.   

Green Growth the Nordic Way -lehden tulevissa numeroissa seurataan ministerineuvoston ilmastotyötä ennen COP21:tä ja sen jälkeen. Esimerkkeinä voidaan mainita Pariisissa lokakuussa järjestettävä Nordic Efficiency -tapahtuma, joka on osa vihreisiin ratkaisuihin keskittyvää World Efficiency -tapahtumaa, sekä yhteispohjoismainen paviljonki joulukuun COP21-kokouksessa.

Lue lisää uusista pohjoismaisista ilmastoratkaisuista osoitteessa www.norden.org/nncs.