Klimatfinansiering och Nordiskt samarbete på COP21 – nytt nummer av ”Green Growth the Nordic Way”

11.09.15 | Nyhet
Nordic Climate Solutions 2009
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org
I detta nummer av ”Green Growth the Nordic Way” tittar vi på det nordiska samarbetet inom klimatfinansiering både i Norden-Baltikum och globalt. Vi ger också en inblick i nordiska bidrag till FN:s klimatförhandlingar i upptakten till COP21.

Nordiska ministerrådet organiserar en rad olika aktiviteter i upptakten till COP21 i Paris under rubriken ”Nya nordiska klimatlösningar”.

Det här numret av ”Green Growth the Nordic Way” är det första i en serie av tre som kommer att handla om olika aspekter av Nordiska ministerrådets aktiviteter rörande den nya gröna agendan i höst – läs det nya numret på www.nordicway.org   

I de kommande numren av ”Green Growth the Nordic Way” kan du följa Nordiska ministerrådets aktiviteter på klimatområdet fram till och efter COP21, inklusive förevenemanget inför COP, Nordic Efficiency, i Paris på evenemanget för gröna lösningar World Efficiency i oktober och den gemensamma nordiska paviljongen på COP21 i december.

Läs mer om nya nordiska klimatlösningar på www.norden.org/nncs