Klimafinansiering og nordisk samarbejde på COP21 – nyt nummer af "Green Growth the Nordic Way"

11.09.15 | Nyhed
Nordic Climate Solutions 2009
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org
I dette nummer af "Green Growth the Nordic Way" dækker vi det nordiske samarbejde om klimafinansiering både i den nordisk-baltiske region og globalt. Vi giver også et indblik i de nordiske bidrag til FN's klimaforhandlinger op til COP21.

Nordisk Ministerråd (NMR) arrangerer en række aktiviteter som optakt til COP21 i Paris under overskriften "Nye nordiske klimaløsninger".

Dette nummer af "Green Growth the Nordic Way" er det første ud af tre som dækker dele af NMR's aktiviteter inden for den grønne agenda dette efterår – du kan læse det nye nummer på www.nordicway.org.   

I de kommende numre af "Green Growth the Nordic Way" kan du følge Nordisk Ministerråds aktiviteter på klimaområdet op til og efter COP21, herunder pre-COP arrangementet "Nordic Efficiency" i Paris under arrangementet "World Efficiency" i oktober som er et arrangement om grønne løsninger samt en fælles nordisk stand på COP21 i december.

Læs mere om nye nordiske klimaløsninger på www.norden.org/nncs.