Klimafinansiering og nordisk samarbeid på COP21 – ny utgave av "Green Growth the Nordic Way"

11.09.15 | Nyhet
Nordic Climate Solutions 2009
Photographer
Johannes Jansson/norden.org
I dette nummeret av "Green Growth the Nordic Way" dekker vi det nordiske samarbeidet om klimafinansiering både i den nordisk-baltiske regionen og globalt. Vi gir også et innblikk i nordiske bidrag til FNs klimaforhandlinger fram mot COP21.

Nordisk ministerråd (NMR) organiserer en rekke aktiviteter fram mot COP21 i Paris under overskriften "Nye nordiske klimaløsninger".

Denne utgaven av “Green Growth the Nordic Way” er den første av tre som dekker deler av NMRs aktiviteter innenfor den grønne agendaen denne høsten – les den nye utgaven på www.nordicway.org   

I den kommende utgaven av "Green Growth the Nordic Way" kan du følge Nordisk ministerråds aktiviteter på klimaområdet fram mot og etter COP21, deriblant pre-COP-arrangementet Nordic Efficiency i Paris under World Efficiency i oktober, et arrangement med grønne løsninger som tema, og en felles nordisk paviljon ved COP21 i desember.

Les mer om nye nordiske klimaløsninger på www.norden.org/nncs