Kansainvälinen oikeus keskeisellä sijalla Ukraina-lausunnossa

08.04.14 | Uutinen
Pohjoismaiden neuvosto antoi Islannissa järjestetyssä teemaistunnossaan alla olevan lausunnon Ukrainan tilanteesta.

Nyt on pidettävä kiinni kansainvälisen oikeuden, demokratian ja ihmisoikeuksien periaatteista

Akureyrissa Islannissa 8. huhtikuuta järjestetyssä Pohjoismaiden neuvoston teemaistunnossa keskusteltiin Ukrainan tilanteesta ja maan demokratiakehityksen haasteista.

Pohjoismaissa juhlistetaan tänä vuonna maiden välillä 200 vuotta jatkunutta rauhaa.  Näin pitkä alueellisen rauhan kausi on ainutlaatuinen. Tämän historiallisen tilanteen merkitystä koko Pohjolalle ei voida korostaa liikaa. Se on mahdollistanut luottamukseen perustuvat suhteet maiden välillä sekä yhteydenpidon ja yhteistyön kaikilla tasoilla.

Krimin niemimaan laiton liittäminen Venäjän federaatioon Krimillä asiasta järjestetyn kansanäänestyksen seurauksena ei ole hyväksyttävää eikä Ukrainan perustuslain mukaista. Pohjoismaiden neuvosto kehottaa Venäjän federaatiota ryhtymään toimiin jännittyneen tilanteen rauhoittamiseksi. Itä-Euroopan tilanteella on vaikutusta Pohjois-Euroopan suhteisiin, minkä vuoksi Pohjoismaiden neuvosto arvioi ja seuraa kehitystä tarkkaan.

Pohjoismaiden neuvosto yhtyy Pohjoismaiden, Baltian maiden ja Visegrád-ryhmän ulkoministerien julkilausumaan, jonka he antoivat Ukrainan tilanteesta 6.–7. maaliskuuta 2014 Narvassa, Virossa, pitämässä kokouksessaan. Parlamentaarisella tasolla Pohjoismaiden neuvosto on pitänyt kokouksia Baltian yleiskokouksen jäsenten sekä puolalaisten parlamentaarikkojen kanssa.

Baltian maiden ja Puolan parlamentit osoittivat suurta kiinnostusta tiiviimpää Itämeren maiden yhteistyötä kohtaan niissä  kokouksissa, jotka Pohjoismaiden neuvosto piti maiden ulkoasiainvaliokuntien edustajien kanssa.

Pohjoismaiden tulee toimia tässä kysymyksessä yhdessä muun Euroopan kanssa: kun huomio siirtyy Krimin niemimaalta Kiovaan, Ukraina tarvitsee vahvaa tukea demokratiaprosessissaan.

Tahto tukea Ukrainaa tässä kysymyksessä pohjautuu Pohjoismaiden pitkään perinteeseen demokratian ja oikeusvaltion tukijoina. Samaan tapaan kuin Pohjoismaat tukivat Baltian maiden uusia demokratioita runsaat 20 vuotta sitten, Pohjolassa halutaan nyt tukea Ukrainan demokratiaa.

Nyt on aika löytää muodot uudelle demokratiayhteistyölle. Pohjoismaiden neuvosto voi ennen kaikkea tukea parlamentaarista yhteistyötä. Nyt on pidettävä kiinni kansainvälisen oikeuden, demokratian ja ihmisoikeuksien periaatteista.